نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب و بهداشت بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • آثار سوء بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]
 • آفریقای جنوبی مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]

ا

 • اجتماعی-اقتصادی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • ایران ارزیابی عوامل موثر بر اسکان غیر رسمی و راهکارهای ساماندهی حاشیه‌نشینی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 67-83]
 • استان البرز تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]
 • استان البرز بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • اسلام‌آباد کرج عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • اغتشاشات بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • البرز بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • الگوی رفتاری احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]
 • امنیت پایدار شهری ارزیابی عوامل موثر بر اسکان غیر رسمی و راهکارهای ساماندهی حاشیه‌نشینی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 67-83]

ب

 • بحران کاربردهای GIS در مدیریت امنیتی – انتظامی بحران استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 35-53]
 • بزه‌دیدگی تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]
 • بیش‌فعالی- نقص توجه بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی -کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی (مطالعه موردی: رانندگان شهر کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 85-103]

پ

 • پیشگیری عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • پیشگیری از جرم راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]

ت

 • تحصیلات بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]
 • تصادفات جاده‌ای تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • تصادفات رانندگی تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • توانمندسازی بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • توزیع رتبه‌ای و حجمی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • توزیع نرمال لگاریتمی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • توسعه بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]

ج

 • جاده چالوس تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • جبران خسارت تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • جرم‌شناسی بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • جنسیت مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]
 • جوانان تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]

ح

 • حاشیه نشینی بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • حاشیه‌نشینی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • حاشیه‌نشینی راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • حاشیه‌نشینی‌‌ بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • حاشیه نشینی شهری بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • حقوق شهروندی آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]

خ

 • خرسندی زناشویی نقش سبک‌های دلبستگی در افزایش خرسندی زناشویی و پیشگیری از طلاق عاطفی در دانشجویان زن متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-46]
 • خشونت مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]

د

 • درآمد بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]

ر

 • رانندگان بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی -کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی (مطالعه موردی: رانندگان شهر کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 85-103]
 • راهکار مبتنی بر حقوق بشر بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • رفتارهای پرخطر بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی -کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی (مطالعه موردی: رانندگان شهر کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 85-103]
 • رهبری تحول آفرین نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]

ز

 • زاغه‌نشینی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • زاغه‌نشینی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • زیان‌دیده تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • زمین‌خواری بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • زنان تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]

س

 • سازمان‌های غیردولتی بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • ساماندهی ارزیابی عوامل موثر بر اسکان غیر رسمی و راهکارهای ساماندهی حاشیه‌نشینی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 67-83]
 • سبک‌های دلبستگی و طلاق عاطفی نقش سبک‌های دلبستگی در افزایش خرسندی زناشویی و پیشگیری از طلاق عاطفی در دانشجویان زن متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-46]
 • سرقت داخل خودرو تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • سطح کلان بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • سقف شیشه‌ای تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • سکونت‌گاه‌های غیررسمی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • سنجش از دور مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]
 • شخصیت پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]
 • شهرستان فردیس بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]
 • شهرستان کرج تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • شهرک‌های غیررسمی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]

ص

 • صدمات رانندگی تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]

ض

 • ضمانت اجرا آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]

ط

 • طراحی مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]

ع

 • عوامل اجتماعی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • عوامل زمینه ای بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • عوامل ساختاری بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • عوامل سرقت عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • عوامل فردی بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • عوامل فرهنگی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]

ف

 • فرماندهان بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • فشار اجتماعی عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • فضای قابل دفاع راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • فقر بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]

ق

 • قانون زیف شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • قانون گریزی بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]
 • قدرت نرم بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]

ک

 • کلانتری‌های پلیس بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]

م

 • مجاورت عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • محلات حاشیه‌نشین نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]
 • محله‌های فقیرنشین بمبئی بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • مدیران بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • مدیریت تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • مدیریت انتظامی تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • مدیریت ترافیک تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • مدیریت تصادف تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • مدیریت محله‌محور نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]
 • مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • مسئولیت مدنی تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • مکان‌یابی بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]
 • مناطق حاشیه‌ای مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]
 • مناطق زاغه‌نشین مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • مهاجرت راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • مهارت‌های حرفه‌ای پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]

ن

 • ناجا کاربردهای GIS در مدیریت امنیتی – انتظامی بحران استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 35-53]
 • نیروی انتظامی آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]
 • نظم و امنیت تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • نظم و امنیت نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]
 • نقشه مراکز پلیس بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]

و

ه

 • هند بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • هوش پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]