نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌روانی‌اجتماعی کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]

ا

 • احساس امنیت بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • احساس امنیت نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 93-113]
 • ارز سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • امنیت بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • امنیت جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]
 • امنیت بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • امنیت بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • امنیت اخلاقی نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 93-113]
 • امنیت شهری ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]

ب

 • بازنده ها ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • باورهای غیرمنطقی رابطه باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 51-68]
 • برنده ها ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • بزده‌دیده سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • بزهکاری بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • بزهکاری حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]

پ

 • پارک بانوان بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • پایگاه اجتماعی و اقتصادی مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • پدافند غیرعامل جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]
 • پدافند غیرعامل کاربرد های GIS در ماموریت های پدافند غیرعامل ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 81-98]
 • پیشگیری تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]
 • پلیس نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]

ت

 • تدابیر‌اجتماعی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • تیراندازی اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • تصادفات بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تصادفات [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-20]
 • تعصب بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]

ج

 • جرایم‌خانوادگی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • جرائم مشهود نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]
 • جرم نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]
 • جرم بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • جهانی شدن-اینترنت-هویت دانشجویان نقش جهانی شدن، اینترنت و تاثیر آن بر هویت ملی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 115-137]

ح

 • حاشیه‌کلان‌شهرها کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]
 • حاشیه‌نشینی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • حاشیه‌نشینی حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • حاشیه‌نشینی مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]

خ

 • خانواده بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • خانواده گسسته مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • خدمات عمومی ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]

د

 • دسته‌جمعی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]
 • دوربین کنترل سرعت بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تصادفات [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-20]

ر

 • راهکار حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • رضایت زناشویی بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 71-90]

ز

 • زاغه نشینی بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • زاغه‌نشینی کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]

س

 • سازگاری زناشویی زوجین رابطه باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 51-68]
 • سیاست‌جنایی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • سیاست کیفری سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • سیاست‌کیفری سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • سبک زندگی اسلامی بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • سرعت غیرمجاز بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تصادفات [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-20]
 • سرقت حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • سرقت تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]
 • سکونتگاه های حاشیه ای ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]
 • سکونتگاه های غیر رسمی بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • سلامت روان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و مثبت‌اندیشی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 77-102]
 • سلامت روان بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 71-90]
 • سلامت معنوی بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 71-90]

ش

 • شهرستان کرج ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]
 • شهرنشینی جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]

ض

 • ضابطین نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]

ط

 • طراحی محیطی تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]
 • طراحی محیطی بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • طلافروشی تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]

غ

 • غیر مشهود نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]

ف

 • فرهنگ ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]

ق

 • قاچاق سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • قانون‌ به‌کارگیری ‌سلاح اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • قانون جدید قاچاق سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]

ک

 • کالا سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • کرج بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • کلیدواژه ها: حاشیه نشینی بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • کودکان‌خیابانی کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]

م

 • مأموران‌مسلح اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • مترو ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • مثبت اندیشی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و مثبت‌اندیشی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 77-102]
 • میدان حصارک ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • مدیریت بحران جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]
 • میزان سازگاری رابطه باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 51-68]
 • مسکن‌مهر مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • مسئولیت‌کیفری اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • مشاوره ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]
 • مشاوره‌ی چند فرهنگی ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]
 • معضل اجتماعی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]
 • منازعه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]
 • مهاجرت مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • مهارت‌های زندگی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و مثبت‌اندیشی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 77-102]
 • موادمخدر حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]

ن

 • نابسامانی اجتماعی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • نابسامانی فیزیکی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • ناجا کاربرد های GIS در ماموریت های پدافند غیرعامل ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 81-98]
 • نیروی انتظامی نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 93-113]
 • نیروی انتظامی ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]
 • نزاع حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • نظریه خرده‌فرهنگی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]

و

 • وسیله‌نقلیه اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]

ه

 • هوشمند تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]