نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب­شناسی آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]

ا

 • ارتبط موثر بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • استان البرز بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • استان البرز بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • استان البرز بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-174]
 • اصلاح مجرم نقش مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 127-143]
 • اطلاعات بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • اعتیاد آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • اعتماد تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]
 • افغان‌ها آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]
 • افکار خودکشی بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • افکارعمومی نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • اقتدار ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]
 • اکستازی شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • امنیت ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]
 • امنیت حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • امنیت نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • امنیت شهری و معماری نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]
 • امنیت عمومی آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]
 • انحرافات اجتماعی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • انحرافات اجتماعی تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]

ب

 • بزهکاری تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • بزهکاری آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]
 • بزهکاری تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • بهزیستی روان­شناختی بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]

پ

 • پان شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • پی­جویی بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • پیشرفت کارکنان تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • پیشگیری نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]
 • پیشگیری نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • پیشگیری زودرس بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]
 • پلیس ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]
 • پلیس الکترونیک بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • پلیس الکترونیک تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]

ت

 • تعالی سازمان تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • توسعه شهری توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • توسعه شهری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]

ج

 • جرم علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]
 • جرم نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]
 • جرم نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • جغرافیای جرم داخل خودرو بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • جمعیت کیفری علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]

ح

 • حاشیه ­نشینی حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • حاشیه نشینی توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • حاشیه نشینی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]
 • حاشیه نشینی تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • حاشیه­ نشینی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • حل مسائل سازمانی تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]

خ

 • خلاقیت تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • خودکشی بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • خوش رفتاری ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]

د

 • داخل خودرو بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • دانش­آموز بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]

ر

 • رسانه­ های جمعی نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • رشد شخصیت بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • رفتار اجتماعی سالم تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]

ز

 • زاغه‌نشینان حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • زندان نقش مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 127-143]

س

 • سارق بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • سرقت تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • سرقت بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • سرقت بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-174]
 • سرقت تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • سیستم بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • سیستم­های اطلاعاتی بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • سکونتگاه غیررسمی چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 111-134]
 • سلامت روان بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]

ش

 • شکوفایی سازمانی تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • شهروندان تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]

ط

 • طراحی شهری نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]

ع

 • عزت نفس تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]
 • علل خودکشی بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • عملکرد تحصیلی تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]
 • عوامل غیرشناختی تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]
 • عوامل فردی بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]

ف

 • فرزندان آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • فقر شهری حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • فناوری اطلاعات بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • فیوج بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-174]

ق

 • قانون علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]
 • قتل سریالی بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]

ک

 • کارآگاه بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • کارکنان ماموریتی بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • کج رفتاری آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • کرج توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • کرج بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]
 • کرج تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • کرج تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • کلان­شهر چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 111-134]

م

 • مجازات سالب آزادی نقش مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 127-143]
 • محرومیت فضایی-اجتماعی حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • مدیریت بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • مدیریت منطقه­ای یکپارچه چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 111-134]
 • مشارکت تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]
 • مهاجرت تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • مهاجرت تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • مواد اعتیادآور علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]
 • مواد مخدر صناعی شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • مؤلفه­ ها بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]

ن

 • ناس شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • نا­هنجاری آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • نظم و امنیت توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • نظم و امنیت بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]
 • نوآوری تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]

و

ه

 • همکاری تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]