نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب و بهداشت بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • آثار سوء بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • آسیب معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • آسیب‌روانی‌اجتماعی کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]
 • آسیب­شناسی آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]
 • آسیب‌های اجتماعی تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]
 • آسیب‌های اخلاقی پیامدهای ناشی از ورود کارکنان کلانتری‌های استان البرز به فضای مجازی و تلگرام (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 35-54]
 • آفریقای جنوبی مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]
 • آلودگی صوتی محیطی بررسی وضعیت آلودگی صوتی و سنجش شبانه روزی در بزرگراه شهید حکیم شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 67-80]
 • آمایش سرزمین پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی در استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-109]
 • آموزش بررسی اثربخشی روش های نوین در امر آموزش و تربیت نیروی پلیس با تاکید بر وسایل کمک آموزشی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-116]
 • آموزش پلیس بررسی اثربخشی روش های نوین در امر آموزش و تربیت نیروی پلیس با تاکید بر وسایل کمک آموزشی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-116]
 • آنتروپی کارکنان آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]

ا

 • ابزارهای امنیتی شناسایی و اولویت بندی شیوه‌های امنیتی موثر در کنترل اتباع افغانی مقیم شهرستان کرج [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 9-29]
 • ابزارهای مدیریت دانش نقش ابزارهای مدیریت دانش در موفقیت تحقیقات پلیس [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • ابعاد برون سازمانی الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]
 • ابعاد درون سازمانی الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]
 • اتباع افغانی و شهرستان کرج شناسایی و اولویت بندی شیوه‌های امنیتی موثر در کنترل اتباع افغانی مقیم شهرستان کرج [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 9-29]
 • اتباع بیگانه چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • اثربخشی بررسی اثربخشی طرح مکنا در کلانتری های فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • اجتماعی-اقتصادی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • اجتماع و فرهنگ مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]
 • احساس امنیت آسیب شناسی احساس امنیت در پارک های شهر کرج [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-25]
 • احساس امنیت بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • احساس امنیت نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 93-113]
 • احساس امنیت آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]
 • احساس انتظام بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]
 • اختفا پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]
 • اختلافات خانوادگی مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]
 • ایران ارزیابی عوامل موثر بر اسکان غیر رسمی و راهکارهای ساماندهی حاشیه‌نشینی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 67-83]
 • ارتباطات اجتماعی نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]
 • ارتبط موثر بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • ارز سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • ارزش راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]
 • ازدواج بررسی عوامل طلاق و آسیب شناسی موانع ازدواج در استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-55]
 • استان البرز پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی در استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-109]
 • استان البرز نقش رسانه ها و شبکه های ماهواره ای در نظم و امنیت استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 29-46]
 • استان البرز بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • استان البرز بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • استان البرز بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-174]
 • استان البرز تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • استان البرز چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • استان البرز تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]
 • استان البرز بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • استان البرز تأپیر پیشگیری از جرم در نقاط پر جمعیت استان البرز [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 9-37]
 • استان البرز راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]
 • استان البرز چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • استاندارد سازی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • استحکام درونی نظام ج.ا.ا نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]
 • استخدام چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • استراتژیک بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]
 • استرس شغلی بررسی استرس محیط کاری و رابطه آن با عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]
 • اسکان غیررسمی تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • اسکان غیررسمی تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]
 • اسکان غیر رسمی بررسی پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • اسلام‌آباد کرج عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • اصلاح مجرم نقش مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 127-143]
 • اضطراب بررسی استرس محیط کاری و رابطه آن با عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]
 • اطلاعات نقش ابزارهای مدیریت دانش در موفقیت تحقیقات پلیس [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • اطلاعات بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • اعتیاد آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 9-36]
 • اعتباراسنادی تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • اعتماد تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]
 • اعتماد اجتماعی نقش سبک های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-113]
 • اغتشاشات بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • افزایش تعاملات اجتماعی بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • افغان‌ها آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]
 • افکار خودکشی بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • افکارعمومی نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • اقتدار ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]
 • اقتصاد مقاومتی موانع و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای مقاومت اقتصادی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-34]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • اکستازی شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • البرز بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • البرز معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • الگو راهکارهای درون‌سازمانی طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در استان البرز [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 77-89]
 • الگوی اسلامی توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت و الگوی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-64]
 • الگوی رفتاری احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]
 • امنیت بررسی زمینه کالبدی شکل گیری محیط های جرم خیز در محلات حاشیه ­نشین با استفاده از GIS [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • امنیت ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]
 • امنیت حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • امنیت نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • امنیت بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • امنیت جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]
 • امنیت بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • امنیت بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • امنیت حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • امنیت بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • امنیت تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • امنیت ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • امنیت بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • امنیت تأپیر پیشگیری از جرم در نقاط پر جمعیت استان البرز [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 9-37]
 • امنیت نقش قانونی نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری در تأمین امنیت و پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 79-108]
 • امنیت بررسی علل مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی در شهر کرج [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 9-34]
 • امنیت نقش ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسلامی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 57-75]
 • امنیت بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]
 • امنیت اجتماعی حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • امنیت اجتماعی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • امنیت اجتماعی راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]
 • امنیت اخلاقی نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 93-113]
 • امنیت استان البرز بررسی عوامل طلاق و آسیب شناسی موانع ازدواج در استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-55]
 • امنیت پایدار شهری ارزیابی عوامل موثر بر اسکان غیر رسمی و راهکارهای ساماندهی حاشیه‌نشینی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 67-83]
 • امنیت پارک ها آسیب شناسی احساس امنیت در پارک های شهر کرج [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-25]
 • امنیت روانی حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • امنیت سایبری نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • امنیت شهری ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]
 • امنیت شهری و معماری نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]
 • امنیت عمومی آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]
 • امنیت فضایی بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • اینترنت ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • انحرافات اجتماعی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • انحرافات اجتماعی تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • اورژانس اجتماعی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]

ب

 • بازرسی الکترونیک نقش فناوری اطلاعات در نظارت عملکرد و بازرسی الکترونیکی ناجا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-77]
 • بازرسی کل ناجا نقش فناوری اطلاعات در نظارت عملکرد و بازرسی الکترونیکی ناجا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-77]
 • بازنده ها ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • بافت­های فرسوده احیای فضاهای حاشیه ای از مسیر شهروند نگری و جلب مشارکت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 99-118]
 • بیانات رهبری موانع و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای مقاومت اقتصادی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-34]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اجرای صحیح حقوق شهروندی در ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 29-55]
 • بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]
 • باورهای غیرمنطقی رابطه باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 51-68]
 • باورهای غیر منطقی-دلزدگی زناشویی- درمان شناختی-رفتاری تاثیر درمان شناختی رفتاری در کاهش باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی زنان [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 25-43]
 • بحران کاربردهای GIS در مدیریت امنیتی – انتظامی بحران استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 35-53]
 • برنامه ریزی ملی راهکارهای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین (اسکان غیر رسمی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 117-129]
 • برنده ها ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • بزده‌دیده سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • بزرگراه بررسی وضعیت آلودگی صوتی و سنجش شبانه روزی در بزرگراه شهید حکیم شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 67-80]
 • بزرگراه شمالی کرج بزرگراه شمالی کرج ارزیابی خطر زلزله با استفاده از مدل AHP در ایجاد امنیت شهری بخصوص اماکن انتظامی (مطالعه موردی: اماکن انتظامی حاشیه‌ی بزرگراه شمالی استان البرز) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 9-40]
 • بزه‌دیدگی تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]
 • بزهکاری تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • بزهکاری آینده پژوهی چالش‌های حضور اتباع افغانی بر امنیت عمومی استان البرز [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-28]
 • بزهکاری تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • بزهکاری بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • بزهکاری حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • بزهکاری نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-59]
 • بیش‌فعالی- نقص توجه بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی -کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی (مطالعه موردی: رانندگان شهر کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 85-103]
 • بهره وری رابطه بین شایسته سالاری و بهره­ وری در بین مدیران و کارکنان ناجا (مطالعه موردی: ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-28]
 • بهزیستی روان­شناختی بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • بهسازی احیای فضاهای حاشیه ای از مسیر شهروند نگری و جلب مشارکت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 99-118]

پ

 • پارک ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • پارک بانوان بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • پاسگاه‌ها راهکارهای درون‌سازمانی طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در استان البرز [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 77-89]
 • پایگاه اجتماعی و اقتصادی مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • پیامدهای امنیتی پیامدهای ناشی از ورود کارکنان کلانتری‌های استان البرز به فضای مجازی و تلگرام (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 35-54]
 • پان شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • پی­جویی بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • پدافند غیرعامل پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی در استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-109]
 • پدافند غیرعامل جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]
 • پدافند غیرعامل کاربرد های GIS در ماموریت های پدافند غیرعامل ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 81-98]
 • پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]
 • پرجمعیت تأپیر پیشگیری از جرم در نقاط پر جمعیت استان البرز [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 9-37]
 • پیشرفت کارکنان تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • پیشگیری نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]
 • پیشگیری نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • پیشگیری تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]
 • پیشگیری نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]
 • پیشگیری نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-59]
 • پیشگیری عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • پیشگیری تأپیر پیشگیری از جرم در نقاط پر جمعیت استان البرز [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 9-37]
 • پیشگیری شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موثر بر پیشگیری از وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین شهرستان کرج (مطالعه موردی محله کوی بهار) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 39-56]
 • پیشگیری تاثیر محیط بر وقوع سرقت و راههای پیشگیری( مورد مطالعه: مناطق منتخب شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 57-77]
 • پیشگیری بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • پیشگیری از جرم نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]
 • پیشگیری از جرم تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • پیشگیری از جرم راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • پیشگیری از جرم نقش قانونی نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری در تأمین امنیت و پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 79-108]
 • پیشگیری از جرم چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • پیشگیری از مهاجرت تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]
 • پیشگیری انتظامی چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • پیشگیری زودرس بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]
 • پیشگیری وضعی و اجتماعی نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • پلیس ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]
 • پلیس نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]
 • پلیس تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]
 • پلیس نقش ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسلامی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 57-75]
 • پلیس آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]
 • پلیس بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • پلیس الکترونیک بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • پلیس الکترونیک تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]
 • پلیس سایبری نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • پلیس فتا بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت ماموریت های پلیس فتا [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-36]
 • پوشش پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]

ت

 • تاب ­آوری مقایسه اثربخشی درمان گروهی NA با درمان نگهدارنده متادون (MMT) در افزایش تاب آوری و هوش معنوی معتادان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-23]
 • تأثیر تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • تحریم های چند جانبه امنیت ملی و تحریم های یک جانبه و بین المللی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 91-116]
 • تحریم های یک جانبه امنیت ملی و تحریم های یک جانبه و بین المللی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 91-116]
 • تحصیلات بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]
 • تحقیقات پلیس نقش ابزارهای مدیریت دانش در موفقیت تحقیقات پلیس [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • تحول راهکارهای درون‌سازمانی طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در استان البرز [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 77-89]
 • تدابیر‌اجتماعی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • تراز صوت ماکزیمم بررسی وضعیت آلودگی صوتی و سنجش شبانه روزی در بزرگراه شهید حکیم شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 67-80]
 • تراز معادل صوت بررسی وضعیت آلودگی صوتی و سنجش شبانه روزی در بزرگراه شهید حکیم شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 67-80]
 • ترافیک بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]
 • تیراندازی اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • تصادفات بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تصادفات [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-20]
 • تصادفات الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]
 • تصادفات جاده‌ای تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • تصادفات رانندگی تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • تصمیم ­گیری نقش MIS در بهبود تصمیم گیری مدیران (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 81-104]
 • تضمین تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • تعالی سازمان تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • تعصب بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]
 • تعهدات حقوق بشری امنیت ملی و تحریم های یک جانبه و بین المللی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 91-116]
 • تفکر استراتژیک بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]
 • تلگرام پیامدهای ناشی از ورود کارکنان کلانتری‌های استان البرز به فضای مجازی و تلگرام (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 35-54]
 • تلویزیون ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • تهران بررسی تاریخچه حاشیه­ نشینی از جهان تا تهران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-63]
 • توانمندسازی احیای فضاهای حاشیه ای از مسیر شهروند نگری و جلب مشارکت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 99-118]
 • توانمندسازی بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • توزیع رتبه‌ای و حجمی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • توزیع نرمال لگاریتمی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • توسعه راهکارهای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین (اسکان غیر رسمی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 117-129]
 • توسعه بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • توسعه شهری توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • توسعه شهری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]
 • توسعه‌ ی شهری عوامل مؤثر بر شکل گیری حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله ی گلدشت کرج) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 105-116]
 • تولید داخلی موانع و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای مقاومت اقتصادی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-34]

ج

 • جاده چالوس تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • جامعه راه کارهای ارتقاء امنیت اجتماعی در استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 37-65]
 • جامعه اسلامی و نیروهای مسلح نقش ناجا در آرامش و اقتدار جامعه اسلامی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 57-75]
 • جبران خسارت تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • جرایم‌خانوادگی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • جرائم شهری شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرائم در شهرستان کرج [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-39]
 • جرائم مشهود نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]
 • جرم علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]
 • جرم نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]
 • جرم نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • جرم نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]
 • جرم بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • جرم تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • جرم نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]
 • جرم نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-59]
 • جرم تأپیر پیشگیری از جرم در نقاط پر جمعیت استان البرز [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 9-37]
 • جرم شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موثر بر پیشگیری از وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین شهرستان کرج (مطالعه موردی محله کوی بهار) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 39-56]
 • جرم نقش قانونی نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری در تأمین امنیت و پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 79-108]
 • جرم معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • جرم بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • جرم شناسی تاثیر حاشیه­ نشینی بر وقوع جرم و ناامنی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 83-96]
 • جرم‌شناسی بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • جغرافیای جرم داخل خودرو بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • جمعیت کیفری علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]
 • جنسیت مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]
 • جنگ نرم نقش رسانه ها و شبکه های ماهواره ای در نظم و امنیت استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 29-46]
 • جهانی شدن-اینترنت-هویت دانشجویان نقش جهانی شدن، اینترنت و تاثیر آن بر هویت ملی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 115-137]
 • جوانان تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]
 • جوانان بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]

چ

 • چابکی سازمانی بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]
 • چالش ها تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • چالش ها و راه‌کارها چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • چیدمان فضا بررسی زمینه کالبدی شکل گیری محیط های جرم خیز در محلات حاشیه ­نشین با استفاده از GIS [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]

ح

 • حاشیه‌کلان‌شهرها کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]
 • حاشیه ­نشینی احیای فضاهای حاشیه ای از مسیر شهروند نگری و جلب مشارکت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 99-118]
 • حاشیه ­نشینی حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • حاشیه نشینی شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرائم در شهرستان کرج [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-39]
 • حاشیه نشینی ویژگی های فرهنگی محیط حاشیه نشینی و تأثیر آن بر نظم و امنیت [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-85]
 • حاشیه نشینی تاثیر حاشیه­ نشینی بر وقوع جرم و ناامنی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 83-96]
 • حاشیه نشینی توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت و الگوی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-64]
 • حاشیه نشینی عوامل مؤثر بر شکل گیری حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله ی گلدشت کرج) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 105-116]
 • حاشیه نشینی بررسی تاریخچه حاشیه­ نشینی از جهان تا تهران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-63]
 • حاشیه نشینی توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • حاشیه نشینی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]
 • حاشیه نشینی تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • حاشیه نشینی حاشیه نشینی و تاثیر آن برامنیت اجتماعی و روانی در کلانشهر کرج (مورد مطالعاتی خط حصار) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 9-27]
 • حاشیه نشینی بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • حاشیه نشینی شناسایی فرصت ها و تهدیدهای موثر بر پیشگیری از وقوع جرم در مناطق حاشیه نشین شهرستان کرج (مطالعه موردی محله کوی بهار) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 39-56]
 • حاشیه نشینی مدل مداخله بر پهنه حاشیه نشینی در ایران بر اساس گام دوّم انقلاب [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 109-121]
 • حاشیه­ نشینی بررسی زمینه کالبدی شکل گیری محیط های جرم خیز در محلات حاشیه ­نشین با استفاده از GIS [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • حاشیه­ نشینی بررسی پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • حاشیه­ نشینی راهکارهای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین (اسکان غیر رسمی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 117-129]
 • حاشیه­ نشینی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • حاشیه‌نشینی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • حاشیه‌نشینی حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • حاشیه‌نشینی مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • حاشیه‌نشینی تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • حاشیه‌نشینی تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • حاشیه‌نشینی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • حاشیه‌نشینی راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • حاشیه‌نشینی بررسی علل مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی در شهر کرج [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 9-34]
 • حاشیه‌نشینی معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • حاشیه‌نشینی‌‌ بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • حاشیه نشینی شهری بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • حاکمیت نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]
 • حاکمیت قانون بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]
 • حضور فیزیکی بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • حفاظت اماکن بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت ماموریت های پلیس فتا [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-36]
 • حفاظت کاربران بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت ماموریت های پلیس فتا [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-36]
 • حفاظت نرم­افزار و سخت­افزار بررسی نقش حفاظت اطلاعات در توسعه امنیت ماموریت های پلیس فتا [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-36]
 • حقوق بشر امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]
 • حقوق شهروندی بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]
 • حقوق شهروندی آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]
 • حقوق شهروندی امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]
 • حقوق شهروندی اجرای صحیح حقوق شهروندی در ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 29-55]
 • حقوق و مزایا چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • حل مسائل سازمانی تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]

خ

 • خانواده بررسی عوامل طلاق و آسیب شناسی موانع ازدواج در استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-55]
 • خانواده بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • خانواده گسسته مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • خدمات عمومی ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]
 • خرسندی زناشویی نقش سبک‌های دلبستگی در افزایش خرسندی زناشویی و پیشگیری از طلاق عاطفی در دانشجویان زن متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-46]
 • خشونت مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]
 • خطرپذیری ارزیابی خطر زلزله با استفاده از مدل AHP در ایجاد امنیت شهری بخصوص اماکن انتظامی (مطالعه موردی: اماکن انتظامی حاشیه‌ی بزرگراه شمالی استان البرز) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 9-40]
 • خلاقیت تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • خودکشی بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • خودکشی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]
 • خوش رفتاری ماموریت های پلیس با محوریت اقتدار و مهربانی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 9-24]

د

 • داخل خودرو بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • دانش نقش ابزارهای مدیریت دانش در موفقیت تحقیقات پلیس [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 47-67]
 • دانش­آموز بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]
 • دختران فراری نقش سبک های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-113]
 • درآمد بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]
 • دسته‌جمعی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]
 • دکترین (آموزه) امنیت انسانی امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]
 • دوربین کنترل سرعت بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تصادفات [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-20]

ر

 • رانندگان بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی -کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی (مطالعه موردی: رانندگان شهر کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 85-103]
 • راهکار حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • راهکار مبتنی بر حقوق بشر بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • راهکارها تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • رسانه نقش رسانه ها و شبکه های ماهواره ای در نظم و امنیت استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 29-46]
 • رسانه­ها بررسی اثربخشی روش های نوین در امر آموزش و تربیت نیروی پلیس با تاکید بر وسایل کمک آموزشی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-116]
 • رسانه­ های جمعی نقش رسانه­ های جمعی در وقوع و پیشگیری از جرایم (جرم زایی و جرم زدایی) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 93-126]
 • رشد شخصیت بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • رضایت زناشویی بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 71-90]
 • رضایت زناشویی بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 9-36]
 • رفتار اجتماعی سالم تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]
 • رفتار رانندگی نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • رفتار سازمانی تحلیل عوامل بروز رفتارهای خاص (ضرب و شتم) در مراکز انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-66]
 • رفتارهای پرخطر بررسی نقش اختلال بیش‌فعالی -کم‌توجهی بزرگسالان در بروز رفتارهای پرخطر رانندگی (مطالعه موردی: رانندگان شهر کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 85-103]
 • رهبری تحول آفرین نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]
 • روان‌سازی ترافیک بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]
 • رویکرد امنیتی دولت محور امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]
 • رویکرد امنیتی شهروندمحور امنیت در شهر و حقوق شهروندی [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 9-28]

ز

 • زاغه نشینی بررسی پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • زاغه نشینی بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • زاغه‌نشینی کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]
 • زاغه‌نشینی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • زاغه‌نشینی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • زاغه‌نشینان حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • زیان‌دیده تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • زمین‌خواری بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-59]
 • زنان تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • زندان نقش مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 127-143]
 • زوج مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]

س

 • سارق بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • سازگاری زناشویی زوجین رابطه باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 51-68]
 • سازمان بهزیستی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]
 • سازمان‌های غیردولتی بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • سازمان ها و ادارات کرج بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • سیاست‌جنایی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • سیاست راهبردی. نیروی انتظامی بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 89-111]
 • سیاست کیفری سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • سیاست‌کیفری سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 35-58]
 • ساماندهی ارزیابی عوامل موثر بر اسکان غیر رسمی و راهکارهای ساماندهی حاشیه‌نشینی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 67-83]
 • سامانه فوریت های 110 صرفه‌جویی در منابع و تسریع در رسیدگی به فوریت‌های پلیسی 110 بر پایه مشترکین تلفن همراه(GPS & BTS) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 29-50]
 • سامانه موقعیت یابی صرفه‌جویی در منابع و تسریع در رسیدگی به فوریت‌های پلیسی 110 بر پایه مشترکین تلفن همراه(GPS & BTS) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 29-50]
 • سبک زندگی ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • سبک زندگی اسلامی بررسی تاثیر ارکان سبک زندگی اسلامی بر احساس امنیت خانواده های ایرانی(مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 69-91]
 • سبک‌های دلبستگی و طلاق عاطفی نقش سبک‌های دلبستگی در افزایش خرسندی زناشویی و پیشگیری از طلاق عاطفی در دانشجویان زن متأهل [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-46]
 • سبک­ های فرزندپروری نقش سبک های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-113]
 • سرعت بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]
 • سرعت غیرمجاز بررسی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تصادفات [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-20]
 • سرقت تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • سرقت بررسی سرقت داخل خودرو در کرج [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 77-110]
 • سرقت بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-174]
 • سرقت تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • سرقت حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • سرقت تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]
 • سرقت تاثیر محیط بر وقوع سرقت و راههای پیشگیری( مورد مطالعه: مناطق منتخب شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 57-77]
 • سرقت اماکن دولتی بررسی عوامل موثر بر کشف سرقت از اماکن دولتی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 79-97]
 • سرقت به عنف چالش های پیشگیری انتظامی از سرقت به عنف توسط اتباع بیگانه مورد مطالعه استان البرز [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 91-107]
 • سرقت داخل خودرو تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • سیستم بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • سیستم­های اطلاعاتی بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • سیستم­ های اطلاعات مدیریت نقش MIS در بهبود تصمیم گیری مدیران (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 81-104]
 • سطح کلان بررسی توانمندسازی پهنه‌ی حاشیه نشینی شهری در سطح کلان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-41]
 • سقف شیشه‌ای تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • سکونت تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • سکونتگاه غیررسمی چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 111-134]
 • سکونتگاه های حاشیه ای ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]
 • سکونت‌گاه‌های غیررسمی شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • سکونتگاه های غیر رسمی بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • سلامت اداری نقش فناوری اطلاعات در نظارت عملکرد و بازرسی الکترونیکی ناجا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-77]
 • سلامت روان بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • سلامت روان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و مثبت‌اندیشی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 77-102]
 • سلامت روان بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 71-90]
 • سلامت معنوی بررسی نقش سلامت معنوی و سلامت روان در پیش‌بینی رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 71-90]
 • سلامت معنوی نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • سلامت هیجانی نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • سنجش از دور مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]

ش

 • شایسته سالاری رابطه بین شایسته سالاری و بهره­ وری در بین مدیران و کارکنان ناجا (مطالعه موردی: ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-28]
 • شبکه‌های اجتماعی ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • شبکه‌های اجتماعی تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر بزه‌دیدگی جوانان استان البرز (مطالعه‌موردی: شهرکرج) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 73-94]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی پیامدهای ناشی از ورود کارکنان کلانتری‌های استان البرز به فضای مجازی و تلگرام (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 35-54]
 • شبکه­ های ماهواره ­ای نقش رسانه ها و شبکه های ماهواره ای در نظم و امنیت استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 29-46]
 • شخصیت پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]
 • شکاف نسلی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]
 • شکوفایی سازمانی تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • شهید قاسم سلیمانی بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]
 • شهر ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • شهر معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • شهرستان فردیس بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]
 • شهرستان کرج ارزیابی عدالت فضایی درتوزیع خدمات عمومی و تاثیر آن بر میزان امنیت بر سکونتگاه های حاشیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 31-50]
 • شهرستان کرج تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • شهرستان کرج نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • شهرک‌های غیررسمی مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • شهرنشینی ویژگی های فرهنگی محیط حاشیه نشینی و تأثیر آن بر نظم و امنیت [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-85]
 • شهرنشینی بررسی پدیده حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • شهرنشینی جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]
 • شهروندان تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]
 • شیوه های امنیتی شناسایی و اولویت بندی شیوه‌های امنیتی موثر در کنترل اتباع افغانی مقیم شهرستان کرج [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 9-29]

ص

 • صداسنج ثابت بررسی وضعیت آلودگی صوتی و سنجش شبانه روزی در بزرگراه شهید حکیم شهر تهران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 67-80]
 • صدمات رانندگی تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]

ض

 • ضابطین نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]
 • ضرب و شتم تحلیل عوامل بروز رفتارهای خاص (ضرب و شتم) در مراکز انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-66]
 • ضمانت اجرا آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]

ط

 • طراحی مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]
 • طراحی شهری نقش معماری و طراحی شهری در ارتقای امنیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه­ی گوهردشت کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 85-112]
 • طراحی محیطی تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]
 • طراحی محیطی بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • طراحی محیطی بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • طراحی محیطی تاثیر محیط بر وقوع سرقت و راههای پیشگیری( مورد مطالعه: مناطق منتخب شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 57-77]
 • طلافروشی تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]
 • طلاق تاثیر اسکان غیررسمی بر افزایش میزان جرم وآسیب های اجتماعی در استان البرز [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 61-85]
 • طلاق مطالعه پدیده طلاق و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از طلاق زوجین در استان البرز [دوره 8، شماره 29، 1399، صفحه 31-51]

ظ

 • ظرفیت بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]

ع

 • عابرین پیاده الگوی جامع ارتقاء ایمنی عابران پیاده (مورد مطالعه ف.ا.ا البرز) [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 69-94]
 • عزت نفس تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]
 • علل خودکشی بررسی عوامل منجر به خودکشی در استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 29-58]
 • عملکرد تحصیلی تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]
 • عملکرد شغلی بررسی استرس محیط کاری و رابطه آن با عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]
 • عوامل اجتماعی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • عوامل تعاملی بررسی عوامل موثر بر کشف سرقت از اماکن دولتی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 79-97]
 • عوامل جرم‌زا نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 41-59]
 • عوامل درون‌سازمانی تحلیل عوامل بروز رفتارهای خاص (ضرب و شتم) در مراکز انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-66]
 • عوامل زمینه ای بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • عوامل ساختاری بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • عوامل سرقت عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • عوامل عملیاتی و اطلاعاتی بررسی عوامل موثر بر کشف سرقت از اماکن دولتی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 79-97]
 • عوامل غیرشناختی تاثیر عوامل غیرشناختی بر عملکرد تحصیلی، میزان عزت نفس و رفتارهای اجتماعی سالم در دانش آموزان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 69-84]
 • عوامل فردی بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]
 • عوامل فردی بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • عوامل فرهنگی تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل فردی و محیطی موثر در پیشگیری زودرس از جرایم دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 111-130]

غ

 • غیرفیزیکی بررسی تاثیرحضور فیزیکی پلیس و غیر فیزیکی (مانیتورینگ) بر پیشگیری از جرایم در استان البرز [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 41-68]
 • غیر مشهود نقش پلیس در برخورد با جرائم مشهود (مطالعه موردی شهرستان لردگان) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 115-149]

ف

 • فا.ا.البرز رابطه بین شایسته سالاری و بهره­ وری در بین مدیران و کارکنان ناجا (مطالعه موردی: ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-28]
 • فرزندان آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • فرصت ارتکاب جرم تاثیر محیط بر وقوع سرقت و راههای پیشگیری( مورد مطالعه: مناطق منتخب شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 57-77]
 • فرماندهان بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • فرماندهی انتظامی استان البرز بررسی اثربخشی طرح مکنا در کلانتری های فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • فرماندهی انتظامی البرز کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 111-120]
 • فرماندهی انتظامی البرز نقش MIS در بهبود تصمیم گیری مدیران (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 81-104]
 • فرماندهان و کارکنان انتظامی استان البرز راهکارهای درون‌سازمانی طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در استان البرز [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 77-89]
 • فرهنگ ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]
 • فرهنگ بررسی علل مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی در شهر کرج [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 9-34]
 • فرهنگ ترافیک نقش سلامت هیجانی و سلامت معنوی در رفتار رانندگان: مطالعۀ موردی شهرستان کرج [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 77-102]
 • فرهنگ و قومیت ویژگی های فرهنگی محیط حاشیه نشینی و تأثیر آن بر نظم و امنیت [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-85]
 • فشار اجتماعی عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • فضای قابل دفاع راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • فضاهای سبز کرج آسیب شناسی احساس امنیت در پارک های شهر کرج [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-25]
 • فضاهای عمومی شهری بررسی رویکرد طراحی محیطی به جهت افزایش سطح امنیت و کاهش نزاع‌های خیابانی (مطالعه موردی: منطقه حصارک پایین کرج) [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 51-72]
 • فقر تأثیرپذیری جرم از فقر و حاشیه‌نشینی و راهکارهای پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 117-138]
 • فقر بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]
 • فقر معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • فقر شهری حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • فناوری اطلاعات کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 111-120]
 • فناوری اطلاعات بهبود کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان­ ها به کمک فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • فناوری اطلاعات نقش فناوری اطلاعات در نظارت عملکرد و بازرسی الکترونیکی ناجا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-77]
 • فناوری اطلاعات بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • فناوری اطلاعات نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات پدافند غیر عامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 45-65]
 • فناوری های نوین تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • فیوج بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-174]

ق

 • قاچاق سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • قانون علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]
 • قانون‌ به‌کارگیری ‌سلاح اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • قانون جدید قاچاق سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • قانون زیف شباهت در ابعاد مناطق زاغه‌نشین [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-124]
 • قانون گریزی بررسی تأثیر فقر بر قانون‌گریزی با رویکرد حاشیه‌نشینی در بین شهـروندان استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 55-71]
 • قتل سریالی بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • قدرت نرم بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]

ک

 • کارآگاه بررسی فرایند پی جویی قتل های سریالی و ارائه الگوی مناسب (مطالعه موردی استان البرز) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-49]
 • کارکنان انتظامی‌استان البرز بررسی استرس محیط کاری و رابطه آن با عملکرد شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 69-82]
 • کارکنان کلانتری پیامدهای ناشی از ورود کارکنان کلانتری‌های استان البرز به فضای مجازی و تلگرام (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 35-54]
 • کارکنان ماموریتی بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی کارکنان رسته­ های ماموریتی استان البرز و متغیرهای وابسته به آن در سال 1393 [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 59-76]
 • کالا سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-33]
 • کج رفتاری آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • کرج توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • کرج بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]
 • کرج تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • کرج تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • کرج بررسی امنیت محیطی در پارک های بانوان برپایه رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی CPTED (مطالعه موردی پارک باغ جهان کرج) [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 99-114]
 • کرج ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • کرج بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان کرج [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 9-40]
 • کشف جرم بررسی عوامل موثر بر کشف سرقت از اماکن دولتی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 79-97]
 • کشف خودرو مسروقه تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 117-141]
 • کشف و پیشگیری از جرم نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 67-89]
 • کیفیت بهبود کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان­ ها به کمک فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • کیفیت بررسی اثربخشی طرح مکنا در کلانتری های فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • کلانتری بررسی اثربخشی طرح مکنا در کلانتری های فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • کلانتری‌ها راهکارهای درون‌سازمانی طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در استان البرز [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 77-89]
 • کلانتری‌های پلیس بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]
 • کلان­شهر چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 111-134]
 • کلان‌شهر کرج تحلیل عوامل بروز رفتارهای خاص (ضرب و شتم) در مراکز انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-66]
 • کلید واژه: پلیس تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]
 • کلیدواژه ها: حاشیه نشینی بررسی جرم شناختی منطقه حاشیه نشین مهدی آباد در جرایم ارتکابی شهرستان کرج [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 58-80]
 • کودک ارزیابی پارک‌های شهری با رویکرد افزایش امنیت کودکان (مطالعه موردی: پارک خانواده شهر کرج) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 63-87]
 • کودک آزاری نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری در استان البرز [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-29]
 • کودکان‌خیابانی کودکان خیابانی: پیامد آسیب‌زای حاشیه‌نشینی کلان‌شهرها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 55-70]

گ

 • گام دوّم انقلاب مدل مداخله بر پهنه حاشیه نشینی در ایران بر اساس گام دوّم انقلاب [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 109-121]
 • گروه NA و MMT مقایسه اثربخشی درمان گروهی NA با درمان نگهدارنده متادون (MMT) در افزایش تاب آوری و هوش معنوی معتادان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-23]

م

 • مأموران‌مسلح اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • ماهواره ﺗأثیر شبکه‌های اجتماعی برسبک زندگی جوانان در استان البرز در سال 1394 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 133-145]
 • مترو ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • مثبت اندیشی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و مثبت‌اندیشی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 77-102]
 • مجازات سالب آزادی نقش مجازات سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 127-143]
 • مجاورت عوامل مؤثر بر گرایش به سرقت (مطالعه موردی: نگرش شهروندان اسلام‌آبادکرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 61-79]
 • محرومیت فضایی-اجتماعی حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 151-165]
 • محیط جرم تاثیر محیط بر وقوع سرقت و راههای پیشگیری( مورد مطالعه: مناطق منتخب شهرستان کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 57-77]
 • محلات حاشیه‌نشین نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]
 • محله‌ ی گلدشت کرج عوامل مؤثر بر شکل گیری حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله ی گلدشت کرج) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 105-116]
 • محله‌های فقیرنشین بمبئی بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • میدان توربو بررسی تأثیر بهره‌گیری میدان توربو در روان‌سازی ترافیک شهر کرج (موردمطالعه: میدان توحید) [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 87-132]
 • میدان حصارک ارزیابی تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی احداث مترو در محدوده میدان حصارک کرج [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 115-134]
 • مدیران بررسی میزان استفاده فرماندهان انتظامی استان البرز از قدرت نرم در مقابله با اغتشاشات شهری [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 45-63]
 • مدیریت بهبود کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان­ ها به کمک فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • مدیریت بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]
 • مدیریت تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • مدیریت ارتباطات کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانی فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 111-120]
 • مدیریت انتظامی تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • مدیریت بحران جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 61-75]
 • مدیریت ترافیک تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • مدیریت تصادف تاثیر عملکرد پلیس و دیگر سازمانها بر کاهش وقوع تصادفات سال 96 (مطالعه موردی: جاده چالوس) [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 9-33]
 • مدیریت شهری عوامل مؤثر بر شکل گیری حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله ی گلدشت کرج) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 105-116]
 • مدیریت شهری نقش قانونی نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری در تأمین امنیت و پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 79-108]
 • مدیریت یکپارچه بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • مدیریت محله‌محور نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]
 • مدیریت منطقه­ای یکپارچه چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 111-134]
 • مدل تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]
 • مدل مداخله مدل مداخله بر پهنه حاشیه نشینی در ایران بر اساس گام دوّم انقلاب [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 109-121]
 • مراحل گشایش تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 109-132]
 • مردم تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]
 • مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تأثیر مدیریت انتظامی فوریت‌های پلیسی 110 بر کاهش جرم سرقت داخل خودرو (مطالعه موردی: شهرستان کرج) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 81-103]
 • میزان سازگاری رابطه باورهای غیر منطقی با سازگاری زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 51-68]
 • مسکن‌مهر مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • مسئولیت‌کیفری اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • مسئولیت مدنی تأثیر جبران صدمات و خسارات رانندگی بر کاهش تصادفات در شهرستان کرج [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 95-113]
 • مشارکت احیای فضاهای حاشیه ای از مسیر شهروند نگری و جلب مشارکت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 99-118]
 • مشارکت تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]
 • مشاوره ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]
 • مشاوره‌ی چند فرهنگی ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]
 • معضل معضلات و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی در استان البرز و راه‌کارهای ساماندهی آن [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 103-136]
 • معضل اجتماعی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]
 • مقاومت اقتصادی موانع و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای مقاومت اقتصادی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-34]
 • مکان‌یابی بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]
 • مکنا بررسی اثربخشی طرح مکنا در کلانتری های فرماندهی انتظامی استان البرز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 25-46]
 • منابع انسانی بهبود کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان­ ها به کمک فناوری اطلاعات [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-46]
 • منازعه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر نزاع‌های دسته‌جمعی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 21-54]
 • مناطق جرم­ خیز بررسی زمینه کالبدی شکل گیری محیط های جرم خیز در محلات حاشیه ­نشین با استفاده از GIS [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 65-79]
 • مناطق حاشیه‌ای مناطق حاشیه‌ای، جنسیت، بزه و خشونت: تأثیر طراحی شهری در آفریقای جنوبی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 105-130]
 • مناطق حاشیه نشین بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 31-62]
 • مناطق زاغه‌نشین مطالعه‌ی مناطق زاغه‌نشین به منزله‌‌ی ساختاری فیزیکی و اجتماعی: چالش‌ها و موقعیت‌های جدید تحقیق [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-32]
 • مناطق شهری کرج شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرائم در شهرستان کرج [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-39]
 • منزلت تبیین مدل منزلت اجتماعی پلیس استان البرز از منظر مردم [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 67-90]
 • مهاجرت شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرائم در شهرستان کرج [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 27-39]
 • مهاجرت تاثیر حاشیه­ نشینی بر وقوع جرم و ناامنی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 83-96]
 • مهاجرت تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-28]
 • مهاجرت تاثیر حاشیه ­نشینی در وقوع جرم با تاکید بر جرم سرقت (مطالعه موردی شهر کرج) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 29-72]
 • مهاجرت مطالعه‌ی توصیفی نقش مسکن‌مهر، در حاشیه‌نشینی استان البرز (مطالعه‌موردی شهرستان کرج) [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 125-144]
 • مهاجرت راهکارهای ارتقاء امنیت در حاشیه‌نشینی کلانشهرها [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-29]
 • مهارت ارتباطی نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]
 • مهارت‌های حرفه‌ای پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]
 • مهارت‌های زندگی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و مثبت‌اندیشی کارکنان فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 77-102]
 • مهدی‌آباد تحلیلی بر ویژگی‌های کالبدی و امنیتی مناطق حاشیه‌نشین مطالعه موردی مهدی‌آباد استان البرز [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 89-115]
 • مواد اعتیادآور علل افزایش جمعیت کیفری در مورد جرایم مربوط به مواد اعتیادآور غیرقانونی [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 41-67]
 • موادمخدر حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • مواد مخدر صناعی شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • مؤلفه­ ها بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 85-110]

ن

 • نابسامانی اجتماعی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • نابسامانی فیزیکی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • ناجا کاربرد های GIS در ماموریت های پدافند غیرعامل ناجا [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 81-98]
 • ناجا کاربردهای GIS در مدیریت امنیتی – انتظامی بحران استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 35-53]
 • ناجا اجرای صحیح حقوق شهروندی در ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 29-55]
 • ناس شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 73-91]
 • نا­هنجاری آسیب شناسی اعتیاد پدر بر کج رفتاری و ناهنجاری های فرزندان [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 25-39]
 • نیروی انتظامی پدافند غیرعامل با رویکرد انتظامی در استان البرز [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 87-109]
 • نیروی انتظامی نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 93-113]
 • نیروی انتظامی ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-60]
 • نیروی انتظامی بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]
 • نیروی انتظامی چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • نیروی انتظامی آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 65-93]
 • نیروی انتظامی (ناجا) آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز) [دوره 8، شماره 26، 1399، صفحه 57-75]
 • نیروی انسانی چالش‌های جذب نیروی انسانی ناجا (مطالعه موردی : استان البرز) [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 113-138]
 • نزاع حاشیه‌نشین علیه حاشیه‌نشینی: نگرشی بر راه‌حل‌های ارائه شده با مطالعه‌موردی شهرک اقماری خرمدشت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 103-124]
 • نظام نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]
 • نظام سرمایه­داری راهکارهای حل مشکلات مناطق حاشیه نشین (اسکان غیر رسمی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 117-129]
 • نظریه خرده‌فرهنگی بررسی مقایسه‌ای رابطه حاشیه‌نشینی و بزهکاری در مناطق حاشیه‌نشین و شهری (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 4، شماره 10، 1395، صفحه 9-29]
 • نظم بررسی نقش فا.ا.البرز در ارتقای امنیت براساس بیانیه گام دوم انقلاب و مکتب شهید سلیمانی [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 121-138]
 • نظم و امنیت ویژگی های فرهنگی محیط حاشیه نشینی و تأثیر آن بر نظم و امنیت [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-85]
 • نظم و امنیت توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت و الگوی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-64]
 • نظم و امنیت بررسی تاریخچه حاشیه­ نشینی از جهان تا تهران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 47-63]
 • نظم و امنیت توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت در کرج [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 9-27]
 • نظم و امنیت بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش ساکنین مناطق حاشیه­نشین به سرقت منزل در سال 1393 (مطالعه موردی: منطقه حصارک کرج) [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 113-149]
 • نظم و امنیت تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر اشتغال زنان(سقف شیشه‌ای) و اهمیّت نظم و امنیت در سازمان‌های شهر کرج [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 9-30]
 • نظم و امنیت نقش رهبری تحول آفرین در ایجاد نظم و امنیت در مناطق حاشیه‌نشین البرز (مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد کرج) [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-65]
 • نقش قانونی نهادها نقش قانونی نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری در تأمین امنیت و پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: شهر کرج) [دوره 7، شماره 22، 1398، صفحه 79-108]
 • نقشه مراکز پلیس بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 115-134]
 • نگهبان محله نقش مهارت ارتباطی نگهبان محله در پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 73-87]
 • نوآوری تقویت نوآوری و شکوفایی در سازمان و راه­کارهای اجرایی آن [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 145-161]
 • نوآوری اجتماعی نوآوری اجتماعی برای تحقق استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1399، صفحه 95-120]

و

 • واژگان کلیدی: توسعه شهری توسعه پایدار شهری با رویکرد نظم و امنیت و الگوی اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 47-64]
 • واژگان کلیدی: حاشیه­نشینی چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی در کلان شهرها [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 111-134]
 • واژگان کلیدی: مهاجرت بررسی علل مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی در شهر کرج [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 9-34]
 • واژه های کلیدی : قاچاق کالا بررسی علل وجود کالای قاچاق در استان البرز [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 95-116]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 28، 1399، صفحه 9-36]
 • ویژگی­های فیوج بررسی نقش فیوج در سرقت­ های استان البرز [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-174]
 • وسایل کمک آموزشی بررسی اثربخشی روش های نوین در امر آموزش و تربیت نیروی پلیس با تاکید بر وسایل کمک آموزشی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 105-116]
 • وسیله‌نقلیه اصول تیراندازی ماموران در چهارچوب ضوابط به‌کارگیری سلاح [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-35]
 • وضعیت اقتصادی تاثیر حاشیه­ نشینی بر وقوع جرم و ناامنی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 83-96]
 • وظایف قانونی بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه نیروی انتظامی [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 91-116]

ه

 • همکاری تأثیر پلیس الکترونیک بر سرمایه ­های اجتماعی پلیس [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-83]
 • هند بهبود بهداشت در محله‌های فقیرنشین بمبئی: تحلیل راهکارهای مبتنی بر حقوق بشر برای سازمان‌های مردم‌نهاد [دوره 6، شماره 18، 1397، صفحه 117-140]
 • هوش پلیس احصاء و تدوین الگوی رفتاری مطلوب مأموران گشت و افسران نگهبان کلانتری‌های استان البرز [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 9-20]
 • هوش سازمانی بررسی رابطه استراتژیک هوش سازمانی، فراموشی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 14، 1396، صفحه 9-24]
 • هوش معنوی معتادان مقایسه اثربخشی درمان گروهی NA با درمان نگهدارنده متادون (MMT) در افزایش تاب آوری و هوش معنوی معتادان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-23]
 • هوشمند تأثیر طراحی محیطی سیستم هوشمند در مقابله با سرقت طلافروشی‌ها [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 91-113]