راهنمای نویسندگان

- عنوان مقاله‌ها باید گویای محتوای مقاله باشد و هم­چنین به­صورت مناسب، کوتاه و مختصر و حداکثر 12 کلمه انتخاب گردد.

2- پس از عنوان مقاله، اسامی نویسنده (نویسندگان)، مدرک و رشته تحصیلی، درجه یا رتبه علمی، محل خدمت، پست الکترونیکی، شماره تماس و نشانی ذکر گردد. هم­چنین مسئول مکاتبات با علامت ستاره (*) مشخص شود.

3- مقاله‌ها با رعایت اصول نگارش و دستور زبان فارسی، املای صحیح و عاری از اشکالات نگارشی و املایی ارسال شود.

4- چارچوب و قالب نگارش مقاله در قالب: چکیده، مقدمه، طرح مسئله، روش تحقیق، یافته‌ها، بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادهای کاربردی ارائه شود. هم­چنین ضروری است جداول، نمودارها و شکل‌ها شماره‌گذاری شده باشند.

5- چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر 250 کلمه و واژگان کلیدی حداکثر 6 واژه می­باشد.

6- تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه A4 و هر صفحه شامل 300 کلمه باشد.

7- قلم متن مقاله‌ها، نازنین با اندازه 13 (B nazanin)  و سرتیتر‌ها به صورت Bold، جدول و پاورقی اندازه11 و فاصله بین خطوط Single می­باشد.

8- مقاله‌ها با رعایت اصول نگارش و در محیط نرم افزار 2010MS-Word  به­صورت تایپ شده به سامانه‌ی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز ارسال گردد.

9- مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در همایش یا نشریه دیگری چاپ شده باشد. هم­چنین مقاله‌های ارسالی به دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز به مؤلف عودت داده نمی­شود.

10- دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز و هیأت داوران در پذیرش مقاله‌های ارسالی مجاز خواهند بود. هم­چنین شورای علمی فصل‌نامه شامل هیأت تحریریه و مشاوران انتظامی در ویرایش ادبی و فنی، اصلاح و اعمال تغییرات علمی مقاله به­گونه‌ای که مفاهیم و اهداف آن تغییر نکند، مجاز است. ضمناً حقوق معنوی مقاله‌های چاپ شده ارسالی برای فصل‌نامه دانش انتظامی البرز محفوظ می­باشد.

11- در خصوص مقاله‌های ترجمه شده، فایل تایپ شده ترجمه مرتبط با اهداف، موضوعات و محورهای فصل‌نامه دانش انتظامی البرز به همراه اصل مقاله (Source) ارسال گردد.

12- چکیده انگلیسی مقاله‌ها به همراه نگارش کامل فارسی مقاله ارسال شود.

13- مطالب مندرج در نشریه لزوماً دیدگاه فصل‌نامه علمی - تخصصی دانش انتظامی البرز نبوده و مسئولیت محتوای مقاله‌های آن بر عهده نویسندگان آنها می­باشد.

14- اطلاعات کتاب­شناسی و منابع به ترتیب حروف الفبا در انتهای مقاله و با ذکر: نام خانوادگی و نام، سال انتشار (داخل پرانتز)، عنوان کامل کتاب یا مقاله، محل نشر و ناشر (مطابق استاندارد APA) به تفکیک فارسی و انگلیسی تنظیم گردد.

15- در ارجاعات درون متنی مقاله: نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار منبع مورد نظر را داخل پرانتز نوشته و در مورد اسامی و اصطلاحات خارجی (لاتین) معادل خارجی آنان در پایین همان صفحه به صورت پاورقی درج شود. نمونه ارجاع درون متنی: (شکویی؛ 1375).

16- شیوه فهرست نویسی منابع به شکل زیر می­باشد:

- کتاب:

گلدوزیان، ایرج (1381). بایسته‌های حقوق جزای عمومی (چاپ ششم). تهران: نشر میزان.

جانسون، ریچارد آ.؛ ویچرن، دین دبلیو. (1379). تحلیل آماری چند متغیری کاربردی (حسینعلی نیرومند، مترجم). مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد (نشر اثر اصلی 1998).

Berg, I. (1981). Sosiological perspectives on labor market. New York: Academic Press.

- مقاله:

پورنقدی، بهزاد (1388). اخلاق در فناوری اطلاعات و آسیب­شناسی اخلاق ارتباطات، فصل‌نامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره‌های 1 و 2.

Sander, Beth, A. (2008). Using Personality Traits to Predict Police Officer Performance, Policing, Vol. 31, No. 1, pp. 129-147.

- پایان‌نامه:

بختیاری، حسن (1388). طراحی و تبیین الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا (رساله دکتری). دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.