تعدد و تکرار جرم با رویکرد قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم انسانی، تهران.

2 کارشناسی‌ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

چکیده

مقوله تعدد و تکرار جرم یکی از پراهمیت‌ترین مباحث در حقوق جزا می‌باشد، چرا که اگر به‌درستی نحوه مجازات و برخورد کیفری با چنین مرتکبینی مدنظر قانون‌گذار قرار نگیرد، مسلماً از بازدارندگی مناسبی برخوردار نخواهد بود. "قانون کاهش مجازات حبس تعزیری" با رویکرد حبس زدایی و در راستای سیاست‌های کلی نظام، مورخ 23/2/1399 به تصویب رسید. چیزی که از محتوای قانون کاهش به چشم می‌خورد شتاب‌زدگی در تدوین مواد آن می‌باشد؛ چرا که در ظاهر، رویکردی حبس زدا در این قانون به‌کار رفته است که ویژگی مثبتی را نمایان می‌کند؛ ولی جایگاه برخی از این نهادها به جهت سیاست جنایی امنیت گرا می‌بایست تغییر کمتری را به دنبال می‌داشت. بحث تعدد و تکرار جرم یکی از این نهادها می‌باشد که ضمن تغییر در نحوه محاسبه آن در قانون کاهش، چالش‌های زیادی را ایجاد نموده است که در این مقاله به آن پرداخته‌شده است. باید اذعان داشت، نمی‌توان تمامی جرائم را با دیدگاه حبس­ زدا مورد تقنین قرارداد؛ چراکه بازدارندگی مناسبی از آن در جهت پیشگیری از تعدد و تکرار جرم یافت نمی‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود: مجرمین، از یکدیگر تفکیک شوند و از حیث مجرمین به عادت یا سازمان‌یافته و شباهت بین جرم قبلی با جرم فعلی ارتکابی، نحوه محاسبه میزان مجازات برای مرتکب متفاوت باشد و مجرمین عادی و اتفاقی متمایز از این افراد با مجازات تعدد و تکرار جرم مواجه شوند تا بازدارندگی بهتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها