چالش های جوامع حاشیه ای در طول همه گیری بیماری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مترجم

چکیده

جوامع حاشیه­ ای همواره با چالش­ های بسیار مختص به خود دست به گریبان بوده و هستند. بدیهی است که این چالش­ ها در طول همه ­گیری بیماری کووید 19 جنبه های جدیدی نیز یافته اند. در این کار تحقیقاتی سعی گردیده تا چالش­ های جوامع حاشی ه­ای در طول همه گیری بیماری کووید 19 مورد مطالعه قرار گیرند و راه­کارهایی جهت مقابله با این چالش ها ارائه گردد. مطالب موجود در این مطالعه با روش ترجمه گردآوری گردیده و حاوی محتویات تحقیقی است که توسط سولیوس[1] و همکاران (2020) انجام گردیده است. در این تحقیق چالش هایی از قبیل چالش های فناوری در خصوص انجام تحقیقات آنلاین با جوامع حاشیه ای و نیز چالش­ های ایمنی که از عدم دسترسی یا دسترسی نامطلوب به ملزوماتی از قبیل ملزومات بهداشتی و نیز رواج روسپیگری در جامعه حاشیه­ نشین مورد مطالعه که می تواند منجر به افزایش همه­ گیری بیماری کووید19 شود، مورد بررسی قرار گرفته است و راه­کارهایی چون همکاری با آژانس های مستقر در جامعه و ارائه خدمات اضطراری، انجام مصاحبه­ ها و نظرسنجی‌ها از طریق تماس تلفنی، ظرفیت‌سازی جامعه برای استفاده از فناوری، انتشار و مراجعه به منابع، پشتیبانی، حمایت و پشتیبانی ابزاری، ارائه و بررسی گردیده است.
1-Sevelius

کلیدواژه‌ها