مبانی حرمت شرعی ومنع قانونی اهانت ، تحقیر و هتک حرمت متهمان و محکومان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نیروی انتظامی به عنوان سازمانی امنیتی، انتظامی و خدماتی در تعامل با آحاد و عموم مردم، دستگاه­ ها، سازمان­ ها و نهادها، و از طرفی به عنوان ضابط عام دستگاه قضا و بازوی اعمال قوانین، فراهم کننده بستر امنیت برای دولت به معنای عام در اجرا، از اختیارات گسترده ای برخوردار است. به همین جهت از جمله جرائمی که ارتکاب آن از سوی مأموران ناجا قابل تصور است، اهانت، تحقیر و هتک حرمت است. البته این جرم و مشابه آن در تمام سازمان­ های پلیسی جهان عمومیت دارد. اما با توجه به حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مطرح بودن نیروی انتظامی به­عنوان بازوی اعمال حاکمیت نظام و هم­چنین ممنوعیت اهانت، تحقیر و هتک حرمت، به دلیل حرمت شرعی و ممنوعیت قانونی ضرورت دارد. اول این­که با آموزش صحیح کارشناسی شده و کاربردی در تمام رده­ ها، دوم با شناسایی عوامل نامساعد در بدنه ناجا و دقت عمل و نظارت دستگاه های نظارتی در ادامه، با اتخاذ تدابیر و راه­کارهای پیشگیرانه از وقوع این عمل محرمانه و خلاف شرع جلوگیری شود.
.

کلیدواژه‌ها