اجرای صحیح حقوق شهروندی در ناجا بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظر به ضرورت شناخت اجمالی از حقوق شهروندی، به ویژه در کشور ما که متأثر از موازین قانونی و تعالیم اسلامی است، باید این مفهوم با ویژگی مورد اشاره در کشور مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری مالامال و سرشار از آموزه‌هایی اصیل و جوهره حقوق شهروندی است. ثبات و امنیت، به اوج رسیدن مشارکت مردم، مسابقه خدمت‌رسانی، تعالی بینش سیاسی، سنگین ‌کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و بسیاری از آموزه‌های دیگر همه از بسترهای مهم و یا عناصر و ارکان بی‌بدیل تحقق حقوق شهروندی است که با عملیاتی شدن آن جوهر حقوق شهروندی به صورت عملی برای مردم و جامعه مهیا شده و گام‌های تعالی روزافزون‌تر برای مردم و کشور محقق می‌شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نیروهای مسلح در موفقیت انقلاب نقش بسیار اثرگذاری داشته و در آینده نیز می تواند در رسیدن به اهداف بلند نظام، اثربخشی بیشتری داشته باشد.
این پژوهش بر آن است که بر مبنای فرمایشات فرمانده کل قوا بیانیه گام دوم انقلاب، وظایف ناجا را در برآوردن صحیح حقوق شهروندی مورد تحلیل قرار­دهد.
روش تحقیق در این پژوهش کاربردی و توصیفی است و داده ها از طریق فیش برداری و روش کتابخانه ای با استفاده از منابع علمی و پژوهشی گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها