آنتروپی (منفی) کارکنانِ پلیس و ارتقاء احساس امنیت (مطالعه موردی: کارکنان کلانتری‌های فرماندهی انتظامی استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشجوی دکتری مدیریت/ دانشگاه آزاد اسلامی/همدان

چکیده

در حال حاضر سازمان­ هایی که با محیط پیرامون خود هیچ‌گونه ارتباطى ندارند، در اثر آنتروپى کم‌کم به بى‌‌نظمی، بى‌تعادلى و کهولت عناصر متشکله درونى خود دچار شده و (به‌دلیل عدم ارتباط با محیط پیرامون براى تجدید مواد و تأمین انرژی) به سمت تلاشى و نابودى سیر مى‌کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی آنتروپی منفی (ایجاد نظم) کارکنان پلیس در جهت ارتقاء احساس امنیت در بین کارکنان کلانتری‏های استان البرز انجام شد. تحقیق مذکور از حیث روش، توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می­ باشد. جامعه­ ی آماری تحقیق حاضر کارکنان شعبات مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و تجسس کلانتری ­های انتظامی استان البرز  بوده که تعداد 65 نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونه­ گیرى تمام­ شمار به عضویت نمونه آماری تحقیق انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته تحقیق را که روایى و پایایى آن درمرحله ­ی مقدماتى مورد بررسى و تأیید قرارگرفت، تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم ­افزار تحلیل آماری اس پی اس اس استفاده شد. یافته­ ها نشان داد که آنتروپی منفی کارکنان در ارتقاء احساس امنیت معنی ­دار بوده و دارای تاثیر بسزایی می­ باشد. نتایج نشان داد آنتروپی (منفی) کارکنان پلیس در ارتقاء احساس امنیت به ترتیب 1- پیشگیری و کشف جرائم، 2- رعایت حقوق شهروندی، 3- فناوری اطلاعات و 4- اصلاح فرایندها می­ باشد.

کلیدواژه‌ها