راهکارهای درون‌سازمانی طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نیروی انتظامی برای انجام مأموریت­ های سنگین خود نیازمند نیروی توانمند، آموزش دیده و مجهز به تجهیزات و تحول و تغییر است تا الگوی تحولی کلانتری ­ها و پاسگاه­ ها را تأمین کند. بنابراین، تحقیق حاضر، با هدف راهکارهای درون‌سازمانی طرح تحول کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در استان البرز نگاشته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی؛ به‌لحاظ ژرفایی، پهنانگر و از نظر اجرا و کنترل شرایط تحقیق،یک بررسی کیفی به‌شکل مصاحبه­ ای و با استفاده از ابزار نظریه داده‌بنیاد می‌باشد. با توجه به موضوع، تحقیق حاضر دارای دو جامعه‌ی آماری متفاوت می‌باشد؛ بخش اول فرماندهان و مدیران انتظامی خبره در فرماندهی انتظامی استان البرز و بخش دوم کارکنان صاحب‌نظر در این فرماندهی و در مجموع40 نفر می‌باشند که به شیوه‌ی نمونه ­گیری تصادفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه­ یافته ­است.
از جمع ­بندی مصاحبه‌های انجام شده با مدیران و کارکنان در خصوص تحول کوپ و انواع آن، یک بعد و چند مؤلفه‌ اصلی استخراج ­شده­ است که شامل: بعد درون‌سازمانی: 1- فرآیندهای سازمانی (حرفه‌ای شدن، افزایش مهارت حرفه‌ای، شناسایی نقاط ضعف و قوت‌ها  و ...)؛ 2- نیروی انسانی (بعد فکری، نگرشی، شغلی، ادراکی، رفتاری و ...)؛ 3- فرهنگ سازمانی (ایجاد ارتباط جمعی، توسعه هویت فرهنگی، حفظ و تدوام بقای جامعه، ثبات سیستم اجتماعی و ...) 4- ساختار سازمانی (تغییر دیوان‌سالاری سنتی، ایجاد رویکرد وضعی و ...) 

کلیدواژه‌ها