بررسی علل مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی در شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اموزش و پژوهش/اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

2 کارمند دانشگاه

چکیده

چکیده:
هرگاه منطقه‌ای با رشد بی‌رویه مهاجرت و در نتیجه آن گسترش حاشیه‌‌نشینی رو‌به‌رو شود آن جامعه گرفتار
معضلاتی چند می‌شود که اهم آنها بالا رفتن میزان جرائم در آن جامعه می‌باشد. جامعه مذبور به لحاظ فرهنگ،
اقتصاد و امنیت وضعیت چندان مساعدی نخواهد داشت و چنانچه هیچ اقدام جدی جهت بهبود این وضعیت
صورت ندهد آینده روشنی نخواهد داشت. هدف: غایت این تحقیق بررسی علل مهاجرپذیری در شهر کرج و
شناسایی مناطق حاشیه نشین کرج و علل شایع جرم در این مناطق می‌باشد. روش: تحقیق حاضر بر اساس
روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است که در آن به بیان تئوری‌های مختلف از جانب نظریه‌پردازانی مطرح در
حوزه مذبور پرداخت شده است. یافته‌ها: کرج نمونه بارز کلانشهری است که پیرو عواملی سیل عظیمی از
مهاجرین را در خود پذیرفته است و در پی آن با معضل حاشیه‌نشینی مواجه شده است. بررسی این عوامل و
کند و کاو در آنها می‌تواند مسئولان مربوطه را در بهبود بخشیدن در این مهم یاری رساند. نتیجه‌گیری: راهکار
مشکلات شهر کرج از طرفی وابسته به اقداماتی گسترده، فراتر از مرزهای این شهر است و از طرف دیگر با
کاردانی و دلسوزی بیشتر مسئولان شهر کرج رابطه مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها