نقش قانونی نهادها و سازمان‌های مدیریت شهری در تأمین امنیت و پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 استادیار و استاد راهنما دانشگاه ازاد صفادشت

چکیده

یکی از نیازهای اساسی محیط شهری امنیت آن هست و با بزرگ‌تر شدن شهرها همواره رسیدگی به مسائل امنیتی مردمان شهر بیشتر می‌شود به‌نحوی‌که در مناطقی که امنیت نسبتاً کمی وجود دارد مردم تمایلی به تملک خانه وزندگی در آن محیط ندارند و بدین ترتیب در آن منطقه میزان جرم رو به افزایش خواهد بود. از طرفی دیگر این نهادها و سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی و مردم‌نهاد شهر را اداره و کنترل که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، رعایت اصول و استاندارها می‌توانند میزان امنیت در شهرها را افزایش دهند. همچنین ازآنجایی‌که تأمین امنیت یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها به شمارمی آید بزهکاری از شاخص‌ترین پدیده‌هایی است که این امنیت را در معرض خطر قرار می‌دهد. به همین خاطر دولت‌ها به خاطر حفظ امنیت درصدد جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم برمی‌آیند. در این میان، سپردن این وظیفه، صرفاً به دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی، چاره‌جویی از سوی معلول به علت است. اطلاعات این تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردیده است و همچنین به رابطه یابی بین دو مفهوم مدیریت شهری و جرائم شهری توسط مطالب جمع‌آوری‌شده پرداخته‌شده است. با رشد شهرها و جمعیت، میزان جرم و بزهکاری در شهرها نیز افزایش می‌یابد که در این راستا مدیریت شهری با اتخاذ راهکارها و سیاست‌های متفاوت می‌تواند میزان جرم و بزهکاری شهری را کاهش دهند همان‌گونه که در بهداشت، پیشگیری مهم‌تر از درمان هست در خصوص جرائم شهری نیز این امر صدق می‌کند برای کاهش دادن میزان جرائم باید مدیریت شهری در اداره و مدیریت محیط‌های شهری این مسئله را جدی بگیرد.

کلیدواژه‌ها