بررسی مکان‌یابی کلانتری‌های شهرستان فردیس استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

یکی از مهم‌ترین مراکز شهری، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی است، که  به‌عنوان یک نهاد مردمی وظیفه‌ی خطیر تأمین امنیت عمومی و پیشگیری و کنترل جرم را برعهده دارد.  با توجه به اینکه شهرستان  فردیس  در سال 1391 با استانی شدن شهرستان کرج، مانند ساوجبلاغ، طالقان، نظر آباد و اشتهارد از بدنه‌ی کرج جدا شده و جداگانه به‌عنوان یک شهرستان در تمامی مقاطع شروع به فعالیت نموده است، و با توجه به جمعیت زیادی که در این منطقه واقع شده و نوع و تنوع جمعیتی که از کلیه‌ی اقشار کشور درآن می‌باشند و همچنین  همسایگی این شهرستان با ملارد و سر آسیاب و شهریار که مربوط به غرب تهران می‌باشند و بافت جرم خیزی دارند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است، وجود باندهای مواد مخدر، مشروبات الکلی، و باندهای سرقت خودرو و منازل در حاشیه‌ی مناطق ذکر شده و فساد اجتماعی و...  و همچنین وجود نیروگاه فردیس و شرکت مهم مپنا و مترو اصلی کرج و غیره، باعث شده که مکان‌یابی کلانتری‌های پلیس جلوه‌گری خاصی داشته باشد. در این تحقیق از روش   توصیفی‌-‌تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی، دربرگیرنده‌ی یک مدل نوین برای شناسایی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی و ارائه‌ی پیشنهاد تعدّد کلانتری های پلیس برای شهر فردیس است و بر پایه‌ی مطالعات نظری و مصاحبه با خبرگان انتظامی می باشد. ابزار گرد‌آوری داده‌های میدانی و اسنادی است که با تحلیل شاخص‌های مؤثر بر مکان‌یابی که بهترین GISعبارتند از‌: جمعیت مجاورت‌های مکانی و وسعت اقتصادی اجتماعی، زیرساخت و جرم خیزی که توسط برنامه‌ی مکان‌یابی کلانتری محل پیشنهاد شده و نقشه تهیه می گردد.

کلیدواژه‌ها