آسیب‌شناسی ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق شهروندی‌در فرآیند وظایف نیروی انتظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

حقوق شهروندی ازمفاهیم مدرن امروزی است که هم اکنون به یکی از دغدغه‌های مهم و اساسی جامعه بین‌المللی تبدیل شده است، وحکومتها با اتخاذ سیاست‌های متفاوت و استفاده از ابزار و مکانسیم‌های گوناگون، سعی در اجرای این حقوق و تضمین آن دارند. یکی ازاین ابزارها، تعیین ضمانت اجراهای متناوب و کارآمد، در مهمترین قوانین لازم الاجرا برای مرتکبین، در راستای پیشگیری، از نقض این حقوق و تضمین آن می‌باشد.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنابر قانون، وظیفه‌ی برقراری نظم و امنیت را در جامعه بر عهده ‌دارد. مأمورین پلیس در فرآیند اقدامات پلیسی خود مابین اجرای وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی افراد، ممکن است دچار چالش شوند. هدف این تحقیق از یک سو، بررسی این چالش‌ها و شناسایی آسیب‌ها و اشکالات موجود در ضمانت اجراهای کیفری و از سوی دیگر ارائه پیشنهادها و راهکارهای سازنده درحد ممکن است.یافته‌های این تحقیق نشان داد که صرف اعلامحقوق شهروندی وتعیین ضمانت اجرا برای آن نمی‌توان حقوق شهروندی را در فرآیند وظایف نیروی انتظامی، به نحو مطلوبی تضمین کرد واز آن حمایت نمود،  بلکه رعایت وپاسداری از این حقوق درمأموریت‌های نیروی انتظامی، علاوه بر احصاء حقوق یاد شده وتعیین ضمانت اجرا، به ابزار و  مکانیسم‌‌های گوناگونی در عرصه‌های مختلف بستگی دارد؛ که مستلزم رفع نواقص واصلاح قوانین، تدوین برنامه‌ای جامع وفراگیر در سطح کلان و تعیین نقش و مسئولیت هر یک از سازمان‌ها بدون اعمال سلیقه‌های سیاسی در آن، گسترش حمایت‌های قانونی از مأمورین، تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز پلیس و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی درجامعه است.

کلیدواژه‌ها