بررسی جرم‌شناسی زمین‌خواری و تأثیر آن بر پدیده‌ی حاشیه‌نشینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمین‌خواری جر‌‌می‌ است که با استفاده از تملک فاقد مشروعیت اراضی و زمین‌‌‌های متعلق به دولت و مالکان خصوصی ثروت بادآورد‌‌ه‌ای را برای بزه‌کارانش به ارمغان ‌‌می‌‌آورد که نتیجه‌ی آن چیزی جز تبعات سنگین و فساد اقتصادی برای کشور نیست‌‌. در این بین آثار سوء این پدیده‌ی شوم منجر به احساس ناامنی و دامن زدن به فقر و ناهنجاری در بین طبقات فرودست جامعه نیز ‌‌می‌‌شود و نتیجه‌ی آن ‌‌می‌‌تواند پدیده‌ی حاشیه‌نشینی در شهرها باشد‌‌.  اینجاست که قطعات پازل حل نشده‌ی پدیده‌ی حاشیه‌نشینی در این زمینه به آسانی حل ‌‌می‌شود و آن پیشگیری از وقوع زمین‌خواری است‌‌. بالطبع دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری و مجریان آن که شاخص بارز آن پلیس کشورمان است، با جدّیت هرچه تمام این وظیفه‌ی مقدس خود را در سرکوب ناامنی در جامعه به بهترین شکل به وسیله‌ی دانش جرم‌شناسی به جایگاهی مطلوب ‌‌می‌‌رسانند‌‌. هدف از این پژوهش بررسی جرم‌شناسانه‌ی پدیده‌ی زمین‌خواری و تبعات آن بر روی آحاد دیگر جامعه من جمله قشر کم درآمد و حاشیه‌نشین ‌‌است و بیان چالش‌ها و خلاء‌‌های مربوطه در زمینه تسهیل در ارتکاب این جرم و در نهایت ارائه‌ی راه حل مناسب برای آن ‌‌می‌باشد‌‌. نتایج این تحقیق بر اساس دانش جرم‌شناسی نشان داد که زمین‌خواران جزء بزه‌کاران یقه سفید که از هوش بالایی برای دور زدن موانع و خلاء‌‌های قانونی وجود دارد نهایت استفاده را ‌‌می‌نمایند و نتایج و آثار سوء آن گریبان‌گیر افرادی ‌‌می‌‌شود که با ضعف مادی و البته عدم اطلاع خود به دام این افراد ‌‌می‌‌افتند و بعد به سوی حاشیه‌نشینی سوق داده ‌‌می‌شوند و بازهم جرم‌شناسی ثابت کرد که انگ و برچسبی که از سوی مقامات عدالت کیفری به همین افراد زده ‌‌می‌‌شود باعث تقویت انحرافات و بالطبع سوق دادن بیشتر آن‌ها به سوی جرم ‌‌می‌‌شود‌‌.
روش تحقیق در این پژوهش کاربردی، توصیفی و داده‌ها از طریق فیش‌برداری و روش کتابخانه‌ای با استفاده از منابع علمی‌ و پژوهشی گردآوری شده است‌‌. 

کلیدواژه‌ها