نقش پیشگیری رشد مدار در کاهش عوامل جرم زا با اولویت راهکارغیر کیفری

نویسندگان

دارد

چکیده

اصولاً جایگاه پیشگیری از وقوع جرم قبل از رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات و حل‌وفصل خصومات قرار دارد؛ زیرا ارتکاب جرم، آثار و تبعات زیان‌باری را هم بر شخص وهم بر اعضای جامعه وارد می‌کند و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند آثار و تبعات زیان‌بار و فرصت‌ها و حرمت‌های ازدست‌رفته را جبران کند و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. متأسفانه مبارزه سرکوبگرانه، یا به عبارتی استفاده از کیفر در راستای اجرای قواعد حقوقی و کیفری همیشه بعد از وقوع جرم صورت می‌گیرد، درحالی‌که هدف از اجرای کیفر و تحمیل مجازات و حتی اقدامات تأمینی و تربیتی پیشگیری از وقوع جرم برای جلوگیری از تکرار جرم بوده که علی‌رغم تحول و دست‌یابی به فناوری در کنترل جرائم، توفیق چندانی حاصل نشده است.
محققان در این پژوهش به اختصار به نقش افراد، نهادها و سازمان‌های مختلف ازجمله پلیس، قضا و مطبوعات و رسانه‌ها، پرداخته و براین باورند که آموزش، اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی شهروندان نسبت به عوامل جرم‌زا می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها مؤثر باشد؛ به همین خاطر اصحاب رسانه و مطبوعات می‌توانند در این زمینه پیشگام بوده و رسالت خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

کلیدواژه‌ها