ارزیابی خطر زلزله با استفاده از مدل AHP در ایجاد امنیت شهری بخصوص اماکن انتظامی (مطالعه موردی: اماکن انتظامی حاشیه‌ی بزرگراه شمالی استان البرز)

نویسنده

چکیده

چکیده
خطرات و تهدیدات به‌ویژه درباره زلزله، و ایمن‌سازی پروژه‌ها، یکی از مباحث مهم برنامه‌ریزان و مجریان به شمار می‌رود. مراکز انتظامی به‌عنوان یکی از مراکز حساس و امنیتی به شمار می‌رود و داشتن اصول ایمنی و منطقه امن برای ایجاد این مراکز از اولین ضروریات این مراکز به‌حساب می‌آیند. بزرگراه شمالی کرج، یکی از پروژه‌های در حال احداث استان البرز است که قرار است تا ادامه بزرگراه همت را از طریق بزرگراه شمال کرج به آزادراه کرج- قزوین پیوند بزند. در این میان مراکز انتظامی در جهت مدیریت شهر و این بزرگراه نیاز به برنامه‌ریزی استقرار مطلوب دارند و ایمنی و کم‌خطر بودن این منطقه در برابر زلزله، از ضروریات آن به شمار می‌رود. به همین منظور در این طرح به بررسی میزان خطرپذیری حاشیه بزرگراه شمالی کرج، پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا معیارهای شناسایی مناطق پرخطر از دید سه بعد: طبیعی، خدماتی و کاربری اراضی مشخص و از طریق مدل (AHP) وزن دهی شد. سپس لایه‌های مربوط به هر معیار برای حاشیه بزرگراه، تهیه و از طریق روش فازی ارزش‌گذاری شد و با ترکیب با نتایج AHP لایه نهایی حاصل شد. نتایج نشان می‌دهد که محدوده‌های منتهی به ارتفاعات عظیمیه، باغستان و بلوار طالقانی و همچنین محدوده بین کلاک بالا و حصار بالا از خطرپذیری کمتر برخوردار بوده و شرایط مناسبی برای ایجاد مراکز انتظامی دارند.

کلیدواژه‌ها