تأثیر فناوری های نوین در کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس

نویسنده

چکیده

سرقت خودرو که یکی از نمونه جرایم بارز و فراوان جوامع امروزی است، چالش بزرگی برای امنیت جامعه، صاحبان خودروها، شرکت‌های بیمه و پلیس می‌باشد. اگرچه اقدامات پیشگیرانه می‌تواند تا حدودی در کاهش این جرم تأثیر گذار باشد، اما تدابیر و اقداماتی که پس از ارتکاب جرم توسط پلیس، در جهت کشف خودروهای مسروقه و دستگیری سارقین انجام می‌گیرد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. همزمان با پیشرفت جوامع وتکنولوژی، سارقان نیز شیوه‌های جدیدتری در ارتکاب جرم سرقت اتخاذ می‌نمایند، لذا پلیس همیشه باید با تکیه بر آموزش و مهارت لازم و استفاده از تکنولوژی روز، یک گام جلوتر از سارقین باشد. چالش پلیس، کمبود زمان دردستگیری سارقین میباشد. زیرا پس از ربوده شدن خودرو، احتمال اینکه کشف آن، ماه‌ها و حتی سال‌ها بطول می‌انجامد، وجود دارد، از این رو پلیس می‌بایست در همان ساعات اولیه ربوده شدن خودرو که فاصله زمانی کمتر از 24 ساعت می باشد، خودرو را با استفاده از مدیریت زمان وفناوری‌های جدید، کشف و عملیات دستگیری را آغاز نماید. هدف اصلی این پژوهش، بیان ارتباط مؤثر، میان فناوری های روز موجود و ارتباط آنها با کشف خودروهای مسروقه توسط پلیس می باشد، که ضمن برشمردن این فناوری ها، که شامل سیستم های موقعیت‌یاب، دوربین‌های مداربسته، پلاک‌خوان، سیستم اطلاعات جغرافیایی و فناوری‌های رادیویی نوین می‌باشد و در انتها به ارائه راه کارهایی برای استفاده مطلوب‌تر از این فناوری‌ها در جهت کشف خودرو مسروقه، توسط پلیس وظیفه شناس کشورمان نموده است. به‌هرحال پلیس به عنوان متولی حفظ امنیت و پاسداری از اموال مردم، وظیفه‌ای بسیار سنگین را برعهده دارد که لزوم بهره‌گیری از بهترین فناوری‌ها، این مهم را می طلبد. روش تحقیق مقاله به روش مطالعات کتابخانه‌ای تدوین و نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها