نقش پلیس فتا در پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی از جرایم سایبری

نویسنده

چکیده

توسعه فناوری، اینترنت و ارتباطات، با درنوردیدن ثغور، عرصه نوینی از فعالیت‌های انسانی را بازکرده و موجب تضعیف مشروعیت قوانین بر اساس مرزهای جغرافیایی شده است. پدیده حاضر، مرز جدیدی میان دنیای سایبری و دنیای حقیقی به‌وجود آورده که تهدید بزرگی در مقوله فقدان قانون و عدم امکان اجرای تمام و کمال قانون، احساس می‌شود. چند دهه‌ای است رشد دانش و آگاهی عمومی و گسترش همه‌جانبه تحولات در جوامع ملی و محیط جهانی از سرعت، وسعت و شدت بیشتری برخوردار گردیده، به‌نحوی‌که حجم فزاینده‌ای از اطلاعات موردنیاز جامعه امروزی، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ازجمله رایانه و شبکه‌های مرتبط با آن تولید، ذخیره، ارسال و توسعه می‌یابد.. بی‌تردید، عمده‌ترین دلیل شکل‌گیری این دنیای جدید، رهایی از این قالب خاکی بوده است که محدودیت‌ها و موانع، بشر را بر‌آن داشت تا به آرمان خود که دستیابی به دنیایی بی‌مرز است، دست یابد. گستره‌ی بی‌پایانی از فرصت‌های منحرفانه و مجرمانه را نیز فراهم آورده است. درعین‌حال، فناوری اطلاعات و ارتباطات، جامعه جهانی را به‌طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول نموده و در پرتو آن توانمندی‌هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بستر را ناگزیر از به‌کارگیری بدون تبعیض و فراگیر آن در روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و حتی نظامی نموده و آن‌ها را تحت تأثیر و سیطره خود قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پلیس برای دستیابی به یک الگوی مناسب پیشگیری از وقوع جرائم سایبری، علاوه بر ضرورت ملاحظه دقیق ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد فضای سایبر، می‌تواند به الگوهای پیشگیری از وقوع جرائم مرسوم نیز اعتناء کند. از میان الگوهای گوناگون، پیشگیری وضعی و اجتماعی از جرائم، به دلیل انعطاف‌پذیری و جامعیت لازم، می‌تواند موردتوجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها