کاربرد های GIS در ماموریت های پدافند غیرعامل ناجا

نویسنده

چکیده

پدافند غیرعامل به عنوان یک رویکرد و شیوه صیانتی، حفاظتی و هوشمندانه بوده و در دل خود فرصتهای بی شماری را در زمان جنگ و صلح ایجاد می کند که در مجموع، ضرورت باز تعریف آن را برمبنای نهادینه سازی تفکر صیانتی، هم افزایی توانایی، رصد مستمر شرایط محیط داخلی و خارجی، ترمیم مداوم نقص ها و آسیب ها و فراهم سازی موقعیت های رشد و تعالی مطرح می سازد. بدون شک اصول پدافند غیرعامل در ناجا به عنوان سازمانی که در ارتباط مستقیم با مردم بوده و در زمان حوادث طبیعی و غیرطبیعی محور اصلی در ایجاد امنیتی برای مردم است می تواند موجب استمرار چرخه خدمات و اجرای درست و به هنگام مأموریت های محوله گردد. امروزه نقش GIS از ارایه نقشه و نمایش تصاویر فراتر است، این سیستم دارای قابلیت‌های مهم و حساس دفاعی و اطلاعاتی می باشد که در برنامه‌ریزی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در پدافند غیرعامل بسیار مورد توجه خواهد بود. در این رابطه بیشترین تصمیمات امنیتی شامل موقعیت‌های مکانی می‌شوند که شامل تشخیص عملیات و کاهش آسیب‌پذیری‌ها در حمله‌ی دشمن و یا تصمیمات اساسی مدیریتی در تأسیس مراکز جدید و مهم با حداقل میزان دید می شود. با توجه به پیشرفت تکنولوژی های سنجش از دور و بهبود قدرت تفکیک مکانی و طیفی تصاویر ماهواره ای، موضوع نحوه به کارگیری سیستم GIS، با بهره گیری از سیستم های سنجش از دور به عنوان یکی از مباحث مهم در پیشبرد اهداف دفاعی و پدافند غیرعامل مطرح می باشد. در نوشتار این پژوهش، از روش اسنادی استفاده شده است و اطلاعات ارائه شده در پژوهش، کتابخانه ای می باشند.

کلیدواژه‌ها