سیاست جنایی ایران در خصوص قاچاق کالا و ارز در مقررات جدید 1392

نویسنده

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به‌عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد درعین‌حال کم‌هزینه برای عده‌ای از افراد مطرح بوده، بالأخص در شرایط کنونی جهانی، سازمان‌های تبهکار بین‌المللی و بنگاه‌های چندملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به‌عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولت‌ها همواره و به‌غلط، صرفاً و منحصراً با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به‌عنوان یک جرم همانند دیگر جرائم پرداخته و درواقع به مبارزه با معلول به‌جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری و با دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت و به نتیجه مطلوب رسید. سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعددی بوده و همین موجب عدم توفیق در ریشه‌کن شدن بزه مذکور می‌گردید از جمله ایرادات اساسی آن می توان به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانون‌گذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز است اشاره کرد و قانونگذار در مقررات جدید این کاستی ها و خلاء ها را با رویکردی جدید برطرف کرد.

کلیدواژه‌ها