جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت فضای شهری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده است موضوع مهم «پدافند غیر عامل» در امنیت فضای شهری و نقش و جایگاه آن در طرح‌های توسعه شهری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در پروژه‌ها منظور از پدافند غیر عامل در واقع مجموعه تمهیدات و اقدامات و طرح‌هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی‌المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکاء از یک سو، توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سویی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم سازد. در حقیقت پدافند غیر عامل قبل از شروع پروژه و پیش آمدن بحران در زمان ایده و تصویب طرح باید پیش‌بینی شود با توجه به فرصت‌هایی که جهت تهیه چنین طرح‌هایی در زمان صلح فراهم می‌گردد، این قبیل تمهیدات می‌بایست در متن پروژه‌ها لحاظ گردند.

کلیدواژه‌ها