ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش و اهمیت فرهنگ مراجعین در مشاوره می‌باشد. جرم، پدیده‌ی طبیعی است، و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود. سیر تکاملی فرهنگ‌ها باعث می‌شود، مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود، و تجدّدگرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند. به همین علت، ضروری است در تعریف بزه، به هنجارهای اجتماعی توجه نمود، و عملی را جرم ‌دانست که بر خلاف هنجارهای جامعه باشد، و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند. با این حال در فرهنگ‌های مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. پس مهم‌ترین نکته‌ای که به نظر می‌رسد مشاوران در فرآیند مشاوره باید به آن توجه نمایند، شناخت فرهنگ مراجعان، و احترام به ارزش‌های فرهنگی آن‌ها است، تا ارتباط منحصر به فردی که منجر به تغییر یک، یا چند زمینه از رفتار مراجعان می‌گردد، حاصل شود. لذا، مشاوران باید در جهت یادگیری عناصر فرهنگ‌های دیگر، و همه‌ی تفاوت‌هایی که سبب انشعاب بین مراجع و مشاور می‌گردد، تلاش نمایند، بنابراین، می‌طلبد که مشاوران، با مشاوره‌ی چندفرهنگی آشنایی داشته باشند. مشاوره‌ی چند فرهنگی، مشاوران و درمانگران را دعوت می‌کند، تا با نگاهی متفاوت، دنیای واقعی مردم در فرهنگ‌های گوناگون را بنگرند، تعبیری صحیح و درکی آگاهانه از داستان‌های زندگی مراجعان به دست آورند، روزنه‌ای برای ورود به دنیای درون آنان بیابند، و مسیری رو به جلو که برخاسته از جنبه‌های مختلف زندگی شخصی افراد با زمینه‌های فرهنگی متفاوت باشد را شناسایی کنند. این مقاله به بررسی این نکته می‌پردازد، که لازم است مشاوران، طی فرآیند مشاوره به ارزش‌های فرهنگی مراجعان توجه نموده، و با توجه به صلاحیت‌های فرهنگی، نظیر دانش، آگاهی و مهارت، اقدام به ارائه خدمات مشاوره‌ای نمایند. زیرا توجه به فرهنگ مراجع، بخشی عجیب در مشاوره نیست، بلکه قلب و روح برقراری اعتماد، و تمام ارتباطات مشاوره‌ای محسوب می‌شود. ارتباط منحصر به فردی که منجر به تغییر یک یا چند زمینه از رفتار مراجع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها