بررسی سرقت داخل خودرو در کرج

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه: سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو از جرایم علیه اموال است که در مقایسه با سایر سرقت­ها، دارای فراوانی زیادی بوده و آمار وقوع این جرم در فرماندهی انتظامی استان البرز، مسئولین انتظامی استان را برآن داشت تا در این خصوص پژوهشی علمی انجام گیرد.
روش: تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، طراحی گردید. برای جمع­آوری اطلاعات از هر دو رویکرد کمی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل درجه داران، افسران و افسران ارشد پلیس آگاهی استان البرز و کلانتری­های ده­گانه که دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، به تعداد 95 نفر که به­صورت تمام شماری مورد نظرسنجی قرار گرفتند.
یافته­ها: نتایج تحقیق ضمن ترسیم جغرافیای این جرم در شهرستان کرج، نشان داد که شاخص­های مولفه «مسائل اجتماعی» بیشترین و شاخص­های مولفه «مسائل مدیریتی درون سازمانی» کمترین تاثیر را در وقوع سرقت­های داخل خودرو را دارند پیشنهادهایی در دو بُعد مدیریتی و تخصصی ارائه گردید.
نتیجه­گیری: برخلاف تصورات حاکم که سارقین داخل خودرو را افراد معتاد متجاهر معرفی می­کنند که برای تهیه مواد مخدر مصرفی روزانه اقدام به سرقت می­نمایند. نتایج علمی پژوهش نشان داد که سارقین داخل خودرو افرادی چابک، باهوش و سابقه داری هستند که در قریب به اتفاق پرونده­ها به­صورت باندی و با برنامه­ریزی مبادرت به سرقت­های متعدد می­نمایند، بنابراین پیشنهاد گردید، رسیدگی به این جرم از دسته جرایم خُرد تفویضی به کلانتری­ها خارج و به پلیس آگاهی احاله گردد.

کلیدواژه‌ها