حاشیه­ نشینی و سکونتگاه­های غیر رسمی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

چکیده

خانه‌های بدون مجوز و زاغه­ها اغلب از نظر جغرافیایی و محیطی در خطرناک‌ترین مناطق شهری قرار گرفته‌اند. خانه‌های بدون مجوز و زاغه‌ها معلول طیفی از عوامل به هم پیوسته شامل رشد جمعیت و مهاجرت روستا به شهر، کمبود مسکن ارزان برای قشر شهر نشین فقیر، نظارت ضعیف، آسیب‌پذیری اقتصادی و کار با حقوق پایین، تبعیض و کم توجهی و بی‌خانمانی در اثر نزاع، بلایای طبیعی و تغییرات آب‌و هوایی می‌باشند.
یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد حدود یک چهارم جمعیت شهر نشین جهان هنوز در زاغه‌ها زندگی می‌کنند. از سال 1920، 213 میلیون زاغه نشین به جمعیت جهانی زاغه نشینان اضافه شده‌اند. بیش از 90٪ رشد شهری در کشورهای در حال توسعه رُخ می‌دهد هر ساله حدوداً 70 میلیون ساکن جدید به نواحی شهری این کشور‌ها اضافه می‌شوند پیش‌بینی می‌شود در طول دو دهه آینده جمعیت شهری دو منطقه از فقیرترین مناطق جهان یعنی جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا دو برابر شود.

کلیدواژه‌ها