بررسی مولفه های تاثیرگذار در مدیریت سیستم های اطلاعاتی پلیس الکترونیک

نویسندگان

چکیده

سیستم­های اطلاعاتی بر اساس نیاز به اطلاعات به­روز و دقیق با امکان ذخیره کردن و بازیابی اطلاعات پایه­ریزی شده است. لذا با احساس نیاز به بانک اطلاعات در پلیس، سامانه­های جامع در پلیس­های تخصصی شکل گرفته که با بررسی مؤلفه­های تأثیرگذار در مدیریت این سامانه­ها در پلیس می­توان به یکپارچگی و انسجام اطلاعاتی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی قدم برداشت. فناوری اطلاعات و ارتباطات شیوه انجام مأموریت­ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس را متحول ساخته و باعث افزایش سرعت، دقّت، صحّت و توانمندی پلیس در انجام مأموریت­ها و خدمات انتظامی گردیده است و نوید بخش تحقق پلیس الکترونیک در کشور می­باشد. استفاده از سیستم­های اطلاعاتی و بهره­برداری از روش­های علمی برای دسترسی به بانک­های اطلاعاتی و بهره­گیری برای نیل به یک سیستم جامع یکی از اهداف مهم و کلان پلیس­های تخصصی بوده که تلاش­های زیادی نیز صورت گرفته است. لذا یکی از روش­های تثبیت و حفظ سیستم­های اطلاعات پلیس استفاده از منابع و پذیرش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی پلیس الکترونیک می­باشد که می­توان با استفاده از بررسی مؤلفه­های تأثیرگذار بر مدیریت سیستم­های جامع موجود در سازمان، فرآیندهای آن را بهینه کرده و کارایی و اثربخشی آن را ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها