بررسی اثربخشی روش های نوین در امر آموزش و تربیت نیروی پلیس با تاکید بر وسایل کمک آموزشی

نویسندگان

1 فرمانده مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا...(ص) ناجا

2 سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا...(ص) ناجا

چکیده

عصر حاضر را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر در آن بیش از گذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز می­داند. امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش از پیش میسر گردیده است. افراد در هرکجا که باشند می­توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه­ای دریافت کنند. اما بی­شک، بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی بر محیط­های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امر سبب می­شود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه­ای فزاینده از طریق رایانه امکان­پذیر شود. در این مقاله سعی شده است تا با تحلیل و بررسی کارکردهای رسانه­ها و وسایل کمک آموزشی، به نقش و جایگاه و اثر بخشی آن در امر آموزش پلیس اعم از کارکنان پایور و دانشجویان دانشگاه­های انتظامی و فراگیران آموزشی در شرف خدمت مقدس سربازی، اشاره شود.

کلیدواژه‌ها