بررسی تاریخچه حاشیه­ نشینی از جهان تا تهران

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

زمینه: بشر علاقه عجیبی به تمرکز و استقرار در شهرهای بزرگ دارد اما گاهی این اجتماعات دچار ناپایداری‌هایی می‌گردند. از عوامل عمده ایجاد ناپایداری در مناسبات شهری گونه‌ای از شهرنشینی با مشکلات حاد مرسوم به اسکان غیررسمی است.
روش تحقیق: در مقاله حاضر در ابتدا مشروحی از تاریخچه حاشیه­نشینی در جهان را ذکر کرده، سپس پیدایش این پدیده را در ایران و در انتها در تهران مورد بررسی قرار می­دهیم.
یافته­ها: حاشیه‌نشینی به محلات فقیرنشینی اطلاق می‌شود که اطراف شهرهای بزرگ ایجاد می‌شوند. به لحاظ تاریخی، اولین مناطق حاشیه‌نشین در کشورهای توسعه‌یافته و به خصوص ممالک اروپایی گتوهای یهودی­‌نشین بوده‌اند.
نتیجه­گیری: حاشیه ­نشینی به ایران نیز سرایت کرده و سرآغاز حاشیه ­نشینی در ایران را سال 1311 در تهران عنوان کرده­ اند.

کلیدواژه‌ها