عوامل مؤثر بر شکل گیری حاشیه نشینی و پیامدهای ناشی از آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله ی گلدشت کرج)

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

حاشیه‌نشینی و مشکلات آن، به­خصوص در کشورهای در حال توسعه، برای مدیران شهری یک معضل بزرگ شهری محسوب می‌شود. ضرورت پرداختن به این موضوع از آنجاست که این پدیده در عین حال که نتیجه و حاصل معضلات اجتماعی و خصوصا اقتصادی است، موجب بروز مشکلات دیگری همچون بزهکاری می‌گردد؛ با گسترش شهرها و تبدیل آن‌ها به کلان‌شهر، لزوم کنترل وضعیت حاشیه‌نشینی و جلوگیری از گسترش آن، بیش از پیش احساس می‌شود.
هدف از این تحقیق، شناخت بحران حاشیه‌نشینی و اثرات سوء آن بر سیما و منظر شهری و نیز تبعات نامناسب اجتماعی در پی شناخت عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و رشد حاشیه‌نشینی است. برای رسیدن به این منظور، در گام اول، محدوده‌ی حاشیه‌نشینی از شهر کرج را انتخاب نموده، سپس با بررسی نقش و اثرگذاری آن بر حوزه‌های اطراف از دیدگاه مدیریت شهری، اثرات متقابل توسعه‌های شهری و حاشیه‌نشینی را بر یکدیگر بیان خواهیم کرد. در این تحقیق، گردآوری اطلاعات از طریق مطالعه بر روی پژوهش‌های موجود، مطالعات کتابخانه‌ای و نیز پژوهش‌های میدانی می­باشد.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از دلایل بسیار مهم حاشیه­نشینی در شهر کرج، در کنار توسعه‌ی ناهمگون، می‌توان به بیکاری، درآمد کم، پایین‌بودن اجاره بهای مسکن و مهاجرت گسترده از محیط‌های شهری کوچک و روستاهای اطراف، اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها