بهبود کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان­ ها به کمک فناوری اطلاعات

نویسنده

چکیده

زمینه: با ظهور فناوری اطلاعات و گسترش آن در حوزه­های مختلف کسب و کار، جنبه­های مختلف سازمان از لحاظ ماهیت و روش­های انجام کار و نوع نگاه به فرایندها تغییر کرده که این تغییر هم بر چگونگی و هم بر چرایی فرایندها تاثیر گذاشته است.
یافته­ها: به تبع این تحولات، حوزه مدیریت منابع انسانی نیز دچار تحولات زیادی شده و با توجه به پُررنگ شدن اهمیت به چالش تبدیل شده است که از آن تحت عنوان مدیریت الکترونیک منابع انسانی نام می­برند.
نتیجه­گیری: عملکرد موفقیت­آمیز سازمان­ها در گرو مدیریت شامل: برنامه­ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل است و انجام این­گونه وظایف در گرو اطلاع­رسانی به مدیریت می­باشد، از این­رو پیشرفت سازمان بدون برخورداری از ابزارهای اطلاع رسانی و کسب مهارت­های لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع­رسانی به مدیران برای توانمند کردن آنان در کارهایشان امری غیرممکن است. دانشمندان و نظریه­پردازان مدیریت بر این موضوع توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فناوری اطلاعات موجب افزایش اثربخشی مدیران منابع انسانی در سازمان­ها می­شود و در نتیجه سبب شفاف­تر شدن مسئولیت و پاسخگو کردن مدیران برای تسهیل و ارائه خدمات بهتر شده و فعالیت­های استراتژیک و پشتیبانی آنها را تحت تاثیر قرار می­دهد. استفاده از مدیریت نوین باعث شد که نه تنها در کیفیت سیستم مدیریت سنتی تاثیر بگذارد بلکه باعث کاهش اشتباه و همچنین مکانیزاسیون شدن سیستم اداری و افزایش سرعت عمل در کار و صرفه­جویی در وقت نیز شد.

کلیدواژه‌ها