موانع و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای مقاومت اقتصادی

نویسندگان

چکیده

زمینه: رهبر معظم انقلاب برای نخستین­بار در سال ۱۳۸۹ ضرورت پدیدآوردن اقتصاد مقاومتی در کشور را عنوان کردند. پس از آن نیز بر ثمربخش بودن اقتصاد مقاومتی، اهمیت برنامه‌ریزی و ثبات برنامه‌های اقتصادی، مدیریت مصرف، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز مردمی کردن اقتصاد، اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و حمایت از تولید به­طور جدی تأکید داشته‌اند. مجموعه‌ی این موارد نشان می‌دهد که بنا به تشخیص ایشان، این موضوع برای آینده‌ی کشور بسیار مهم است. از این­رو باید مد نظر اقشار مختلف جامعه و از جمله اساتید و دانشجویان قرار گیرد.
نتیجه­گیری: این نوشتار در پی آن است که ابعاد اهمیت این موضوع را بررسی کند و رئوس موضوعاتی را تشریح نماید که باید در کشور مد نظر قرار گیرند و همچنین به بررسی موانع پیش‌رو و راهکارهای پیاده­سازی اقتصاد مقاومتی جهت استفاده از آن در مقاومت اقتصادی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها