تاثیر حاشیه­ نشینی بر وقوع جرم و ناامنی

نویسندگان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

زمینه: این مقاله برای نشان دادن تاثیر حاشیه­نشینی بر وقوع جرم می­باشد و همچنین مشخص گردید که درصد بالایی از پرونده­های قضایی در مناطق حاشیه­نشین تشکیل شده است و مبارزه با رشد حاشیه­نشینی و ساماندهی مناطق حاشیه­ای موجود بسیار ضروری و حائز اهمیت است.
روش کار: در پژوهش­های صورت گرفته در خصوص وضعیت جرایم، مصرف و فروش مواد مخدر در صدر آمار قرار دارد. با مطالعه مشاغل زندانیان مناطق مختلف حاشیه­نشین به­طور متوسط مشخص شد که از سال 81 تا پایان سال 86 جرایم مواد مخدر با 6/56 درصد، سرقت 48/10 درصد و نزاع و درگیری با 55/6 درصد به ترتیب بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. در طی شش سال گذشته، 48 درصد ورودی­های زندان ها را جرایم مواد مخدر تشکیل داده است. در حالی که این آمار در مورد حاشیه­نشین­ها شامل 6/56 درصد بوده و این آمار 5/8 درصد نسبت به افراد غیرحاشیه نشین بیشتر است.
نتیجه­گیری: با بررسی وضعیت مشاغل زندانیان ساکن مناطق حاشیه­نشین مشخص گردید که عمده مشاغل این افراد، مشاغل کاذب، ناپایدار و یا مشاغلی نیمه تخصصی و یا فاقد تخصص لازم هستند. مشاغلی مانند سیگار فروشی، دست فروشی و دوره­گردی در معابر و خیابان­ها، جمع­آوری ضایعات و نان خشک فروشی و مشاغل مشابه از مهمترین راه­های کسب درآمد ساکنین مناطق حاشیه­ نشین می­باشد.

کلیدواژه‌ها