نقش رسانه ها و شبکه های ماهواره ای در نظم و امنیت استان البرز

نویسنده

پزوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان البرز

چکیده

زمینه: تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات و پیامدهای رسانه­ های نوین و برنامه­ های شبکه­ های فارسی زبان ماهواره ­ای بیگانه در زمینه نظم و امنیت استان البرز پرداخته است.
روش کار: این تحقیق از نوع کیفی و به روش غیر آزمایشی (به سبک دلفی) است. جامعه آماری شامل: کاربران ماهواره در استان البرز به تعداد 20 نفر، کارشناسان انتظامی استان البرز به تعداد 10 نفر، کارشناسان علوم اجتماعی و علوم تربیتی و خبرگان علوم انتظامی در استان البرز به تعداد 5 نفر، بزهکاران و مجرمین ساکن در مناطق حاشیه نشینی استان البرز به تعداد 10 نفر می­ باشد. گردآوری اطلاعات به روش مصاحبه کیفی انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق استان البرز و قلمرو زمانی در سال 1392 است.
یافته­ها: از مهمترین عوامل گرایش مردم به شبکه ­های ماهواره ­ای، علاوه بر پایین بودن سطح کیفی برنامه ­های صدا و سیما، عامل بی­کاری و نبود امکانات رفاهی و تفریحی در مناطق شهری استان البرز است. یکی از تهدیدهای و آسیب­ های ماهواره و رسانه­ های نوین در خصوص نظم و امنیت استان البرز، افزایش آمار طلاق و خیانت زوجین به یکدیگر است.
نتیجه­ گیری: برخورد قهری، قضائی و انتظامی نسبت به استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره ­ای کارساز و تاثیرگذار نبوده و نه تنها نتوانسته باعث کاهش استفاده از ماهواره در سطح جامعه شود بلکه چنین برخوردهایی نیز موجب نارضایتی مردم و تحریک آنها نسبت به نافرمانی مدنی می­شود. بنابراین فرهنگ ­سازی و غنی­ سازی برنامه ­های صدا و سیمای داخلی مهمترین راهکار برای مقابله با تهدیدهای ناشی از کاربرد ماهواره است.

کلیدواژه‌ها