کلیدواژه‌ها = ‌ شهر کرج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 31-62

رسول رحمت زاده؛ دکتر میرهاشم ابراهیم زاد یزدانی؛ علیرضا حضرتی