کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی در شهر کرج

دوره 7، شماره 23، تابستان 1398، صفحه 9-34

حمید عظیمی؛ زهرا مهرشاد


2. ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 37-60

مریم دیبا واجاری؛ باقر حسنوند؛ حامد حسنوند