نویسنده = یوسف پویا
تعداد مقالات: 1
1. شناخت پان­پراگ و بررسی آثار سوء مصرف آن

دوره 3، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 73-91

مهدی فضلی علیشاه؛ یوسف پویا