نویسنده = باقر حسنوند
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 37-60

مریم دیبا واجاری؛ باقر حسنوند؛ حامد حسنوند