نویسنده = محمد شکراله دولت آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز

دوره 5، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 89-111

علی براتی؛ محمد شکراله دولت آبادی


2. نقش نیروی انتظامی در برقراری احساس امنیت اخلاقی در جامعه

دوره 4، شماره 10، بهار 1395، صفحه 93-113

محمد شکراله دولت آبادی