نویسنده = علی براتی
تعداد مقالات: 8
7. بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی استان البرز

دوره 5، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 89-111

علی براتی؛ محمد شکراله دولت آبادی