نویسنده = علیرضا حضرتی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در پیش بینی رضایت زناشویی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1399، صفحه 9-36

محمود بهرامی؛ علیرضا حضرتی؛ فرزانه امجدیان


2. بررسی تاثیر گذاری سازمان های مرتبط در امر مدیریت یکپارچه مناطق حاشیه نشین شهر کرج با تاکید بر امنیت فضایی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 31-62

رسول رحمت زاده؛ دکتر میرهاشم ابراهیم زاد یزدانی؛ علیرضا حضرتی


3. تاثیر درمان شناختی رفتاری در کاهش باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی زنان

دوره 5، شماره 14، بهار 1396، صفحه 25-43

محمود بهرامی؛ مجید شیخ علیزاده؛ علیرضا حضرتی


5. موانع و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راستای مقاومت اقتصادی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 9-34

محمد اقبالی؛ علیرضا حضرتی